Bauskas novada Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 15 December 2011

Šī gada 5. decembrī Bauskas novada dome parakstīja aizdevuma līgumu ar SIA “Vides investīciju fonds” par projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā" realizācijai nepieciešamo aizdevuma līdzekļu piešķiršanu. Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Bauskas novada Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā dzīvo 1433 iedzīvotāji un 100% no tiem ir nodrošināta pieslēguma iespēja centralizētam ūdensapgādes tīklam. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma ir izbūvēta 70. - 80. gados. Šobrīd, dzeramā ūdens kvalitāte artēziskajos urbumos, kā arī pie patērētāja neatbilst normatīviem, jo tiek pārsniegta pieļaujamā dzelzs koncentrācija un duļķainība, taču ūdens sagatavošanas iekārtas līdz šim nebija uzstādītas. Ciemā ir centralizēta kanalizācijas sistēma un tās pakalpojumi pieejami 1174 (jeb 82%) iedzīvotāju, bet notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir sliktā tehniskā stāvoklī un tās nepieciešams slēgt, izbūvējot jaunas NAI.

Projekta ietvaros plānots izveidot jaunu dzeramā ūdens ieguves vietu (Q=6 l/s), rekonstruēt divus no esošajiem un tamponēt trešo esošo urbumu, no jauna izbūvēt atdzelžošanas staciju (Q=20 m3/h) un veikt ūdensvada tīkla rekonstrukciju (1428 m), kā arī - rekonstruēt NAI veicot jaunu iekārtu uzstādīšanu (Q=250 m3/dnn), palīgēkas rekonstrukciju un kompresoru uzstādīšanu.

Projektā paredzētos būvdarbus veic SIA "Būvfirma Vītols", būvuzraudzību nodrošina SIA "Firma L4",  bet autoruzraudzību - tehniskā projekta izstrādātāji SIA ,,E.Tilgalis un partneri". Projekta būvdarbus plānots noslēgt jau š.g. decembrī.

Realizējot projektu, Uzvaras ciemā uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte, samazināsies ūdens zudumi, kā arī tiks nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma pieejamība un samazināts vides piesārņojuma risks.

Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas Ls 403 332 apjomā, no kuriem 283 525 LVL jeb 85% no attiecināmajām izmaksām ir ERAF līdzfinansējums, bet pārējie līdzekļi - pašvaldības līdzfinansējums. Aizņēmums no Vides investīciju fonda 241 335 LVL apmērā tiks izlietots ERAF daļas priekšfinansēšanai, pašu līdzfinansējuma daļas segšanai un PVN priekšnodokļa apmaksai.

Vides investīciju fonds sniedz aizdevumus pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu īstenošanai, kā arī finansē vides infrastruktūras projektus citās jomās - videi draudzīga siltumapgāde, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana. Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv vai specializētajā mājas lapā www.videsrisinājumi.lv
 
Kontaktpersonas:
 Vides investīciju fonda projektu vadītājs Aldis Pommers, tālr. 67845111,
 Bauskas novada Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Gurkovskis, tālr.  63921954

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība