Degoles pagasta Vienības ciemā noslēgts ūdenssaimniecības projekts PDF Drukāt E-pasts
Tuesday, 29 November 2011

Tukuma novada domei sadarbojoties ar SIA „Vides investīciju fonds”, šī gada 25. novembrī noslēdzās projekta "Tukuma novada Degoles pagasta Vienības ciema ūdenssaimniecības attīstība" būvdarbi, kas tika īstenoti Tukuma novada Degoles pagasta Vienības ciemā. Šis Projekts tika realizēts ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros tika tamponēts viens no esošajiem urbumiem, rekonstruēta cita esošā un izbūvēta vēl viena jauna ūdens ieguves vieta, rekonstruētas esošās ūdensapgādes trases (1750 m) un sakārtotas aizsargjoslas. Rekonstruējot esošo ūdenspiegādes tīklu, tika veikta arī tā optimizācija, izslēdzot nevajadzīgos ūdensvada posmus.

Projekta realizācijas rezultātā, Vienības ciemā uzlabosies dzeramā ūdens padeves kvalitāte, ūdensvada posmu nomaiņa veicinās avāriju skaita un dzeramā ūdens zudumu samazināšanos, tādejādi sekmējot pazemes ūdens resursu saglabāšanu, uzlabosies pie patērētāja nogādātā ūdens kvalitāte kā arī tiks nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma pieejamība un ūdensapgādes sistēmas nepārtraukta darbība.

Būvdarbus šī projekta ietvaros nedaudz virs 160 tūkst. LVL (ar PVN) apmērā veica ar SIA „Tukuma nami”, bet autoruzraudzību - tehniskā projekta izstrādātāji SIA „FIRMUS Design and Construction".

Projekta kopējās izmaksas tuvojas 196 tūkst. LVL, no kuriem 137 627 LVL (jeb 85% no attiecināmajām izmaksām) ir ERAF līdzfinansējums, bet pārējā daļa - pašvaldības līdzfinansējums. ERAF līdzekļu priekšfinansēšanai, PVN priekšnodokļa apmaksai un pašu līdzfinansējuma daļas segšanai pašvaldība daļēji izmantoja iespēju šī projekta ietvaros saņemt aizņēmumu no Vides investīciju fonda 93 100 LVL apmērā.

Vides investīciju fonds sniedz aizdevumus pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu īstenošanai, kā arī finansē vides infrastruktūras projektus citās jomās - videi draudzīga siltumapgāde, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana. Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv vai specializētajā mājas lapā www.videsrisinājumi.lv
 
Kontaktpersonas:
 Vides investīciju fonda projektu vadītājs Aldis Pommers, tālr. 67845111,
 Tukuma novada domes projektu direktore Zane Siliņa, tālr.  63107284

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība