Talsu novada Mundigciemā noslēdz ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu PDF Drukāt E-pasts
Tuesday, 22 November 2011

Š. g. 28. oktobrī, Talsu novada pašvaldības uzņēmums SIA "Siltumiņš" parakstīja nodošanas pieņemšanas aktu par projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu pagasta Mundigciemā" 3. kārtā veikto būvdarbu noslēgumu. Projekts tika īstenots ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros tika izbūvētas jaunas kanalizācijas trases (1740 m), t. sk. 1540 m pašteces vads un 200 m spiedvads, rekonstruētas esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kā arī - izbūvētas jaunas NAI, kuru jauda ir 16 m3/dnn.

Projekta realizācijas rezultātā, Mundigciemā tiks samazināta neattīrītu notekūdeņu nonākšana apkārtējā vidē, sekmējot vides piesārņojuma novēršanu un nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma pieejamība iedzīvotājiem.

Būvdarbus šī projekta ietvaros 203 461,60 LVL apmērā veica pilnsabiedrība "Talsu partneri", būvuzraudzību nodrošināja SIA "Firma L4", bet autoruzraudzību - tehniskā projekta izstrādātāji SIA "ŪKS - Projekts".

Projekta kopējās izmaksas šajā kārtā bija nedaudz lielākas kā 208 tūkst. LVL, no kuriem 147 405 LVL (jeb 85% no attiecināmajām izmaksām) tiek līdzfinansēti no ERAF un 17 342 LVL (jeb 10% no attiecināmajām izmaksām) ir valsts līdzfinansējums. ERAF līdzekļu daļas priekšfinansēšanai, PVN priekšnodokļa apmaksai un pašu līdzfinansējuma daļas segšanai pašvaldības uzņēmums šīs projekta kārtas ietvaros saņēma aizņēmumu no Vides investīciju fonda 201 888 LVL apmērā.

Vides investīciju fonds sniedz aizdevumus pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu īstenošanai, kā arī finansē vides infrastruktūras projektus citās jomās - videi draudzīga siltumapgāde, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana. Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv vai specializētajā mājas lapā www.videsrisinājumi.lv
 
Kontaktpersonas:
 Vides investīciju fonda projektu vadītājs Aldis Pommers, tālr. 67 845 111,
 SIA "Siltumiņš" valdes locekle Līga Lankovska, tālr. 63 237 868

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība