Ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinā noslēgušies PDF Drukāt E-pasts
Tuesday, 01 November 2011

Šī gada 31. oktobrī, parakstot projekta nobeiguma dokumentāciju, noslēdzās projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā" realizācija, ko īstenoja Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde, sadarbībā ar SIA „Vides investīciju fonds”. Projekts tika realizēts ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros tika rekonstruēta esošā ūdens ieguves vieta un ūdens attīrīšanas stacija, nedaudz vairāk kā 800 m kopgarumā renovētas esošās ūdensapgādes trases, kā arī - veikta kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija (580 m). Rekonstruējot ūdenspiegādes tīklu, tika veikta tā optimizācija, izslēdzot nevajadzīgos posmus.

Projekta realizācijas rezultātā, Vecružinas ciema iedzīvotājiem nodrošināta pastāvīga  ūdensapgāde (24h/dnn), ūdensvada posmu nomaiņa ir veicinājusi avāriju skaita un ūdens zudumu samazināšanos, sekmējot pazemes ūdens resursu saglabāšanu, uzlabojusies pie patērētāja nogādātā dzeramā ūdens kvalitāte. Kanalizācijas spiedvada rekonstrukcijas rezultātā samazināta infiltrācija un neattīrītu notekūdeņu nonākšanu apkārtējā vidē, sekmējot vides piesārņojuma novēršanu. Pakalpojuma pieejamības paplašināšanai projekta ietvaros 100% ciema iedzīvotāju nodrošināta iespēja turpmāk izmantot kvalitatīvu pakalpojumu.

Būvdarbus šī projekta ietvaros 116 542 LVL apjomā veica SIA "ASE", bet autoruzraudzību nodrošināja tehniskā projekta izstrādātāji SIA "C projekti".

Projekta kopējas izmaksas bija nedaudz virs 140 000 LVL, no kuriem 119 578 LVL jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām ir ERAF, bet pārējie līdzekļi - pašvaldības līdzfinansējums. Pašvaldībai nodrošinātais Vides investīciju fonda aizdevums 30 000 LVL apmērā tika izmantots ERAF projekta pašvaldības finansējuma daļas segšanai, PVN un ERAF līdzekļu priekšfinansēšanai.

Vides investīciju fonds finansē infrastruktūras projektus dažādās vides jomās - videi draudzīga siltumapgāde, ūdenssaimniecība, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana. Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv. vai specializētajā mājas lapā www.videsrisinājumi.lv
 
Kontaktpersonas:
     Vides investīciju fonda projektu vadītājs Aldis Pommers, tālr. 67845111,
     Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas PP ekonomiste Jevgēņija Grišuļonoka, tālr. 64644682

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība