VSS izsludināti individuālie aizsardzības noteikumi divām AJT PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 17 February 2011

17.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti VARAM sagatavotie MK noteikumu projekti „Aizsargājamās jūras teritorijas “Rīgas līča rietumu piekraste” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un „Aizsargājamās jūras teritorijas “Nida-Pērkone” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

Sagatavotie noteikumi projekti nosaka aizsargājamo jūras teritoriju „Rīgas līča rietumu piekrastes” un “Nida-Pērkone” individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī AJT funkcionālo zonējumu. Abās šajās AJT ir noteikta dabas lieguma, dabas parka un neitrālā zona.

AJT tika izveidotas ar MK 2010.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.17 „Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām”, lai nodrošinātu teritorijām raksturīgo jūras ekosistēmu kompleksa saglabāšanu un īpaši aizsargājamo putnu sugu un iesāļūdens (jūras) biotopu aizsardzību. Šīs teritorijas paredzēts iekļaut Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 sarakstā.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība