KPFI finansējums arī atjaunojamo energoresursu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai PDF Drukāt E-pasts
Wednesday, 05 January 2011

Vakar, 2011. gada 4. janvārī LR MK akceptēja arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto MK noteikumu projektu "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums”.

Konkursa ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 27 716 876 LVL, tai skaitā:
  • pašvaldībām, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm - 4 000 000 LVL;
  • komersantiem - 23 716 876 LVL.

 

Sagatavotais noteikumu projekts nosaka atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikumu, vērtēšanas kritērijus un projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas, finansējuma piešķiršanas un projektu īstenošanas kārtību.

 

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, ieviešot tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kā arī nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus. Tiks atbalstītas šādas projekta aktivitātes:
1. Siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa, lai fosilos energoresursus izmantojošās tehnoloģijas varētu aizvietot ar atjaunojamos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām.
2. Elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.
3. Koģenerācijas elektrostacijā uzstādāmo koģenerācijas iekārtu iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem
4. Tehnoloģiju iegāde, būvniecība un uzstādīšana, kuras izmantojot, atjaunojamo primāro energoresursu ar lielāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju var pārstrādāt lietderīgi izmantojamā atjaunojamā energoresursā ar mazāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju.

 

Projekta iesniedzējs varēs būt Latvijas Republikas pilsētu vai novadu pašvaldības dome, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde un Latvijas Republikā reģistrēti komersanti.

 

Konkursu plānots izsludināt 15 darbdienu laikā pēc šo MK noteikumu spēkā stāšanās, par konkursa organizēšanu atbildīgā iestāde ir VARAM, bet projektu īstenošanas uzraudzību veiks valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds".

 

Plašāka informācija pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) mājas lapā http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/

Informācijas avots: VARAM

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība