Atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās - KPFI līdzfinansējums PDF Drukāt E-pasts
Wednesday, 05 January 2011

2011. gada 4. janvārī, LR MK akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto MK noteikumu projektu "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums””.

Konkursa ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 11 399 481 LVL, vienam projektam pieejamais KPFI finansējums ir 7 000 latu, maksimāli pieļaujamā KPFI atbalsta intensitāte nepārsniegs 50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

 

Sagatavotais noteikumu projekts nosaka atklātā konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" vērtēšanas kritērijus, projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas, finansējuma piešķiršanas, projektu īstenošanas un pārbaudes kārtību.

 

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām.

 

Projekta iesniedzējs varēs būt:
  • dzīvojamās mājas īpašnieks - fiziska persona, uz kuras vārda ir reģistrēta dzīvojamā māja, kas ir noteikta noteikumu projektā;
  • vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotā biedrība, kas neveic saimniecisko darbību un rīkojas vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku vārdā, kas ir fiziskas personas, kuru attiecīgais nekustamais īpašums ir atsevišķu divu dzīvokļu mājā, triju vai vairāku dzīvokļu mājā.

 

Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuros tiks iegādātas un uzstādītas šādas iekārtas:
  • šķeldas vai salmu, biomasas granulu, malkas katli un biomasas kamīni ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 50kW;
  • saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 25kW;
  • energoavoti ar siltuma sūkņiem ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 50kW;
  • vēja ģeneratori ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 10kW;
  • saules baterijas ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 10kW.

 

Konkursu plānots izsludināt 30 darbdienu laikā pēc MK noteikumu spēkā stāšanās, par konkursa organizēšanu atbildīgā iestāde ir VARAM, bet projektu īstenošanas uzraudzību veiks valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds".

 

Plašāka informācija pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) mājas lapā http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/

Informācijas avots: VARAM

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība