Groza Emisijas kvotu sadales plānu 2008.-2012.gadam PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 28 December 2006

Emisiju kvotas Šodien, 28.decembrī Ministru kabineta sēdē tika akceptēti Vides ministrijas sagatavotie „Grozījumi Emisijas kvotu sadales plānā 2008.-2012.gadam”.

Grozījumi sagatavoti, saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 29.novembra lēmumu „Par valsts siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sadales plānu, ko paziņojusi Latvija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK”. Lēmumā norādītas neatbilstības atsevišķiem plāna izstrādes kritērijiem, kā arī uzsvērts, ka Latvijas atļautais emisijas kvotu apjoms nedrīkst pārsniegt 3,283303 milj. gadā (Emisijas kvotu sadales plānā 2008.-2012.gadam, kas apstiprināts ar Ministru kabinetā 2006.gada 9.augusta rīkojumu Nr.308, minētais vidējais ikgadējais emisijas kvotu apjoms ir 7,695008 milj.).

Vides ministrijas sagatavotie grozījumi plānā pārskata:

1) valsts kopējo emisijas kvotu daudzumu, piemērojot Latvijas ekspertu koriģētu Eiropas Komisijas izstrādāto emisijas kvotu apjoma aprēķināšanas metodiku – apstiprinātajos grozījumos kopējais emisijas kvotu daudzums ir 6,253146 milj. gadā;
2) emisijas kvotu sadales metodiku nozaru un iekārtu līmenī;
3) emisijas kvotu apjomu, kas paredzēts jaunām iekārtām un esošo iekārtu paplašināšanās gadījumos;
4) emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas dalībnieku sarakstu.

Grozījumi izstrādāti, konsultējoties ar Ekonomikas ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas, A/S „Latvenergo” un A/S „Rīgas Siltums”, kā arī Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta pārstāvjiem.

Virums.lv