Precizē noteikumus neatbilstošu izgāztuvju rekultivācijai PDF Drukāt E-pasts
Wednesday, 18 August 2010

17.augustā Ministru kabineta sēdē apstiprināja Vides ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija”””.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai aktualizētu normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju sarakstu.

Lai aktivitātes ietvaros nodrošinātu efektīvu Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apguvi, precizētas attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, norādot, kuros gadījumos pievienotās vērtības nodokļa un publicitātes pasākumu izmaksas ir attiecināmas.

Veikti grozījumi KF vērtēšanas komisijas izveides nosacījumos, kā arī precizēta projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un vienkāršota projektu īstenošanas procedūra, nosakot kārtību, kādā iesniedz priekšlikumus grozījumu veikšanai vienošanās par projektu īstenošanu.

Tāpat noteikumu projekts atbilstoši finansiālajai situācijai paredz iespēju finansējuma saņēmējam pārskaitīt avansa maksājumu.

Administratīvā sloga mazināšanai veikti grozījumi maksājumu veikšanas nosacījumos un redakcionāli precizēts MK noteikumu teksts.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība