Valdība precizē Ventspils reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.-2013.gadam PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 26 August 2010
24.augustā Ministru kabinets atbalstīja Vides ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ventspils reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2008.-2013.gadam”.
Minētais rīkojumu projekts sagatavots, lai nodrošinātu Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģionā radīto atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši vides aizsardzības prasībām, kā arī veicināt Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību un atkritumu apsaimniekošanas komersantu iesaistīšanos Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļu apguvē atbilstoši  normatīvajiem aktiem. 
Tā kā kopš plāna sagatavošanas un apstiprināšanas ir pagājuši vairāki gadi, ir mainījušās atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas. Tieši tāpēc ir nepieciešams veikt grozījumus Ventspils reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā, lai mainītu investīciju sadalījumu poligonā „Pentuļi” un paredzētu atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centra izveidi, tādējādi veicinot atkritumu šķirošanu un apglabājamā atkritumu apjoma samazināšanu. Minēto grozījumu rezultātā būs iespējams paildzināt poligona darbības termiņu.
 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība