Akceptē konkursa 'Kompleksi risinājumi SEG emisiju samazināšanai ražošanas ēkās' nolikumu PDF Drukāt E-pasts
Tuesday, 08 June 2010

8.jūnijā Ministru kabinetā tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās” nolikums.

Šī konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot energoefektivitāti komersantu ražošanas ēkām, ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām un ražošanas tehnoloģijām.

Konkursa ietvaros paredzēts atbalstīt energoefektivitāti paaugstinošus ieguldījumus esošajās tehnoloģiskajās iekārtās, atbalstīt ēku energoefektivitāti paaugstinošus rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbus, energoefektīvas apgaismes uzstādīšanu, ieguldījumu veikšanu atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai un citas ar energoefektivitātes paaugstināšanu saistītas aktivitātes.

Noteikumu projekts nosaka konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijus un projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību.

Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 9 839 256 latu. Vienam projekta iesniedzējam pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējuma apjoms ir 500 000 latu, bet minimālais finanšu apjoms - 20 000 latu.

Pašlaik plānots, ka pēc atklātā konkursa oficiālas izsludināšanas pieteikties šim konkursam projekta iesniedzēji varēs divus mēnešus.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība