ES grasās atbalstīt oglekļa ģeoloģiskās uzglabāšanas projektus PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 11 February 2010

Image2.februārī Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pārstāvji Klimata pārmaiņu komitejā apstiprināja lēmumu, ar kuru izveido jaunu atbalsta programmu atjaunojamo energoresursu (AER) un oglekļa dioksīda uztveršanas un ģeoloģiskas uzglabāšanas (CCS) projektiem.

Šis Eiropas Komisijas lēmums nosaka kritērijus un pasākumus tādu komerciālu demonstrējumu projektu finansēšanai, kuru mērķis ir CO2 uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana videi drošā veidā. Tas nosaka arī kritērijus inovatīvu atjaunojamās enerģijas demonstrējumu projektu finansēšanai atbilstīgi sistēmai par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecību Kopienā, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/E (t.s. NER 300 lēmums).

Tāpat Lēmums nosaka atbalsta nosacījumus projektiem, kuri demonstrē jaunas un videi draudzīgas tehnoloģijas AER un CCS jomā. Tiks atbalstīti 2.paaudzes biodegvielu ražošanas, vēja, saules, hidroenerģijas, viļņu un ģeotermālās enerģijas projekti, kā arī elektrisko tīklu risinājumi šādas elektroenerģijas  uzņemšanai jeb „viedie tīkli”.

Finansējums projektiem tiks iegūts, pārdodot 300 miljonus emisijas kvotu no ES kopējās jauno iekārtu rezerves 2013.-2020. gadam. Lai nodrošinātu teritoriālo līdzsvaru, katrai dalībvalstij, tai skaitā arī Latvijai,  ir iespēja savā teritorijā realizēt vismaz vienu šādu projektu. Atbalstāmo tehnoloģiju uzskaitījums iekļauts NER 300 lēmuma pielikumā, taču valstis var izmantot izņēmuma tiesības un iesniegt atšķirīgus projektus.

Projektiem ir jābūt pietiekami izstrādātiem un jāatrodas konkrētajā valstī noteiktajā darbības atļauju saņemšanas procesā.

Projektu iesniegumu konkurss notiks divās kārtās – pirmajā tiks piešķirts kopējais atbalsts  200 miljonu kvotu apmērā, otrajā – 100 miljonu kvotu apmērā, finansē līdz 50% no attiecināmajām izmaksām. Projektu sākotnējo izvērtēšanu un iesniegšanu nodrošinās dalībvalstis, vērtēšanu veiks Eiropas Investīciju banka, lēmumus par atbalsta piešķiršanu pieņems Eiropas Komisija. Lēmumi par pirmās kārtas projektiem tiks pieņemti līdz 2011.gada 31.decembrim, bet par otrās kārtas projektiem – līdz 2013.gada 31.decembrim. Ņemot vērā augstākminētos termiņus, var novērtēt, ka pirmās kārtas projektu iesniegšana varētu tikt izsludināta 2010.gada beigās, bet otrā kārta – 2012.gadā.

Klimata un enerģētikas tiesību aktu kopuma, kas tika apstiprināts 2008.gada decembrī, ietvaros tika pieņemta direktīva par ES emisiju tirdzniecības sistēmas uzlabošanu (2009.gada 23.aprīļa Direktīva 2009/29/EK ar ko Direktīvu 2003/87/EK groza, lai uzlabotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu) . Šīs direktīvas 10.a panta 8. punkts nosaka, ka līdz 2015.gada 31.decembrim ir pieejami 300 miljoni emisijas kvotu no jauno iekārtu rezerves, lai atbalstītu komerciālus CCS un inovatīvus atjaunojamās enerģijas demonstrācijas projektus.  Tā rezultātā ir apstiprināts NER 300 lēmums. Pēc pozitīvā balsojuma Klimata pārmaiņu komitejā lēmums tiks virzīts apstiprināšanai Eiropas Padomē un stāsies spēkā 20 dienas pēc publicēšanas ES oficiālajā vēstnesī.

Resursi internetā:

- Informācija par NER 300 lēmumu .
 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība