Grozīs kārtību, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 04 February 2010

4.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.87 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”.

Saskaņā ar strukturālajām izmaiņām, ir jāveic grozījumi tiesību aktos, kuri noteica uzdevumus Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijām, to skaitā - Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.87 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”.

Ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu, noteikumu projektā precizēts, ka materiālus un informāciju par paredzēto darbību izvieto pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldē.

Noteikumu projektā pielikumā izslēgta norma, kas noteica, ka Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – birojs) izdoto atzinumu par noslēguma ziņojumu par ietekmes uz vidi novērtējumu mēneša laikā no atzinuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Vides ministrijā. Biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu ir starplēmums un Administratīvā procesa likuma 1.panta trešās daļas 3.punkta izpratnē nav apstrīdams un pārsūdzams. Ievērojot minēto, biroja atzinuma tiesiskums var tikt pārbaudīts tiesā, pārsūdzot valsts institūcijas, pašvaldības vai citas likumā noteiktas institūcijas lēmumu par paredzētās darbības akceptu vai neakceptēšanu, kas tiek pieņemts, ievērojot biroja atzinumu.

Resursi internetā:

Tiesību akta projekts Valsts kancelejas mājas lapā.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība