Nacionālo Vides politikas plānu papildina ar vides tehnoloģiju sadaļu PDF Drukāt E-pasts
Tuesday, 19 December 2006

Image Šodien, 19. decembrī, Ministru kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas izstrādāto Ministru Kabineta rīkojuma projektu „Grozījumi Nacionālajā vides politikas plānā 2004. – 2008.gadam”.

Galvenais vides politikas mērķis vides tehnoloģiju jomā ir nodrošināt videi draudzīgu, modernu tehnoloģiju attīstību un izmantošanu, kuru darbības mērķis ir samazināt visa veida piesārņojuma rašanos vidē, efektīvi izmantot dabas resursus visās tautsaimniecības nozarēs, kā arī sekmēt dabas resursu saglabāšanu.

Ar grozījumiem Nacionālajā vides politikas plānā 2004.-2008. gadam iekļautā jaunā nodaļa – "Vides tehnoloģijas", ir iedalīta šādās grupās:

- visa veida piesārņojuma iepriekšēja novēršana;

- atkritumu un ražošanas blakusproduktu pārstrāde;

- piesārņoto vietu attīrīšana;

- vides monitorings un stāvokļa novērtējums.

Būtiska nozīme vides politikas mērķu vides tehnoloģiju jomā sasniegšanā ir arī ekonomiskajiem instrumentiem, kurus pielieto vides politikā un kuru mērķis ir panākt piesārņotības samazināšanos un veicināt racionālāku dabas resursu izmantošanu.

Virums.lv. 

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība