Pieņemti noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām PDF Drukāt E-pasts
Tuesday, 05 January 2010

5.janvārī, MK sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais MK noteikumu projekts „Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām”.

Noteikumu projekts paredz izveidot septiņas aizsargājamās jūras teritorijas(dabas liegums „Vidzemes akmeņainā jūrmala”, Ķemeru nacionālais parks, dabas parks „Engure”, Slīteres nacionālais parks, dabas liegums „Užava”, dabas parks „Bernāti”, dabas parka „Pape”)  ar kopējo platību 436582 ha. Priekšlikumi aizsargājamo jūras teritoriju dibināšanai ir sagatavoti ES programmas LIFE – Daba finansētā projekta „Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā” (2005.-2009.g.) ietvaros, ko realizē biedrība „Baltijas Vides forums” sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu un Latvijas Ornitoloģijas biedrību.

Aizsargājamās jūras teritorijas tiek veidotas, lai nodrošinātu aizsardzību īpaši aizsargājamām putnu un zivju sugām, kā arī īpaši aizsargājamiem biotopiem. Aizsargājamo teritoriju robežas noteiktas, balstoties uz projekta laikā veiktajiem biotopu un putnu izpētes rezultātiem, kā arī agrāk veikto pētījumu rezultātiem.

Noteikumu projekts paredz, zivju ieguve aizsargājamā jūras teritorijās notiek saskaņā ar zvejniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Aizsargājamās jūras teritorijās esošie kuģu ceļi, ostu akvatorijas, grunts novietnes jūrā un ārējie reidi tiek noteikti kā neitrālās zonas.

Vienlaikus ar aizsargājamo jūras teritoriju veidošanu divām potenciālajām aizsargājamajām jūras teritorijām - „Rīgas jūras līča rietumu piekraste” un „Nida – Pērkone” tiek izstrādāti dabas aizsardzības plāni.

Aizsargājamās jūras teritorijās nav iekļautas lielo ostu teritorijas, kā arī mazo ostu teritorijas, izņemot Mērsraga ostas ārējo reidu, kas iekļauts aizsargājamajā jūras teritorijā, pamatojoties uz īpaši aizsargājamo putnu sugu izplatību, kā arī, lai nodrošinātu teritorijas vienotu aizsardzību.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība