DRN par iepakojumiem PDF Drukāt E-pasts
Wednesday, 02 December 2009

Jautājums: Mūsu uzņēmums saņēmis no Igaunijas iekārtas, kuras tiks uzstādītas citā uzņēmumā. Iekārtas ietītas papīrā, sapakotas koka kastēs, kuras aptītas ar metāla lentu. Kādām jābūt mūsu uzņēmuma darbībām attiecībā uz dabas resursu nodokli, lai pareizi noformētu dokumentus, aprēķinātu un samaksātu nodokli, kam un kādas atskaites jāiesniedz?

Atbilde: Ja uzņēmumam agrāk nav bijusi atbildība par Latvijā realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto preču iepakojumu, un nav pieredze iepakojuma uzskaitē un apsaimniekošanā, uzņēmumam ir divas iespējas.

Pirmā iespēja. Noteikt iepakojuma materiālu (papīrs, koks, metāls) svaru vai nu atsaucoties uz šo preču pārdevēja sniegtajām ziņām, vai pašam sverot. Nodrošināt, lai noteiktais iepakojuma svars pa materiālu veidiem būtu pamatots ar kādu no MK 19.06.2007 noteikumu Nr. 404 58. punktā norādītajiem dokumentiem. Aprēķināt DRN, piemērojot Dabas resursu nodokļa likuma 7. pielikumā norādītās likmes. Sagatavot Dabas resursu nodokļa likuma 1. pielikumā norādīto pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli. Sagatavoto pārskatu līdz ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam iesniegt attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē un iemaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā. Bet gadījumā, ja aprēķinātais nodoklis nepārsniedz 100 latus gadā, sagatavoto pārskatu par visu iepriekšējo gadu var iesniegt un iemaksāt aprēķināto nodokļa summu līdz nākamā gada 20. janvārim.

Otrā iespēja. Samaksāt VID noteiktajā budžeta kontā DRN 75 latus gadā, ja uzņēmums nevar nodrošināt iepakojuma materiāla veida un svara pamatošanu ar uzskaites dokumentiem pie nosacījuma, ka izlietotā iepakojuma apjoms gadā nepārsniedz 300 kg. Tad viņš rīkojas kā norādīts MK 19.06.2007 noteikumu Nr. 404 76. punktā.

Atgādinu, ja uzņēmuma aprēķinātais iepakojuma materiālu svars gadā pārsniedz 300 kg, uzņēmumam bez atbildības par DRN samaksas iestājas arī atbildība par šī iepakojuma reģenerāciju, kuru viņš var veikt pats, reģistrējoties MK 16.01.2007. noteikumos Nr.65 noteiktajā kārtībā, vai pievienoties AS „Latvijas Zaļais punkts” iepakojuma apsaimniekošanas sistēmai, saņemot 100% atbrīvojumu no DRN samaksas.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība