Līgatnē īsteno ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektu PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 30 July 2009

Šobrīd Līgatnē notiek projektēšanas darbi ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu būvniecībai Līgatnes pilsētā. Darbus veic būvuzņēmējs A/S ”BMGS” saskaņā ar š.g.10.jūnijā noslēgto būvdarbu līgumu. Šis ir pirmais no kopumā trim būvdarbu līgumiem, kuri tiks īstenoti ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līgatnē” ietvaros.

Vienošanās par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līgatnē” īstenošanu starp VM un Līgatnes novada domi tika noslēgta 2008. gada 22.novembrī.

Drīzumā paredzēts noslēgt arī pārējos līgumus par notekūdeņu attīrīšanas iekārt  un ūdens apgādes ietaišu būvniecību Līgatnes pilsētā, kā arī būvniecības līgumu inženiertehnisko uzraudzību.

Projekta rezultātā Līgatnes pilsētas iedzīvotājiem un iestādēm tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un līdz pat 96% nodrošināta Gaujas upes baseinā ieplūstošo notekūdeņu attīrīšana.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 1,59 miljoni lati, no tām 1,09 miljonus latu finansē ES Kohēzijas fonds, 45,99 tūkstošus latu iegulda Latvijas valsts, savukārt 458,15 tūkstoši latu tiek segti no Līgatnes novada domes līdzekļiem.

„Līgatnes piemērs varēs kalpot kā labs paraugs, kur apvienotas visas intereses un ņemti vērā tie ieguvumi, ko mums sniedz pati daba, ” uzsver Vides ministrs Raimonds Vējonis , „projekta nozīmību pastiprina fakts, ka Līgatne atrodas Gaujas Nacionālajā parkā, kas papildus Natura 2000 teritorijai ir arī ievērojama starptautiskā tūrisma teritorija.”

Projekta ūdensapgādes sadaļā plānots izveidot jaunu artēzisko urbumu, atjaunot ūdenstorni un izbūvēt ūdens atdzelžotavas staciju, kā arī atjaunot virkni pieslēgumu punktu līdz dzīvojamām mājām. Projekta īstenošana garantēs, ka iedzīvotājiem un iestādēm tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde. Tas sniegs jaunas iespējas izveidot pieslēgumus dzīvojamos rajonos, kas līdz šim nav bijuši centralizētās ūdensapgādes zonā. Papildus ieguvums, kas Līgatnes pilsētai ir īpaši nozīmīgs, saistīts ar ūdenstorņa atjaunošanu un tā praktisko nozīmi iespējamo ugunsgrēku seku likvidēšanā. „Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskais centrs, kas ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis un vienīgais šāda tipa koka apbūves komplekss Eiropā, prasa īpašu uzraudzību un drošību, ko lielā mērā sekmēs šī projekta realizācija,” pārliecināts Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins.

Savukārt, projekta kanalizācijas notekūdeņu sadaļas realizācija nodrošinās līdz pat 96% kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu visā pilsētas teritorijā. Projekts ir sadalīts vairākās pakāpēs, jo priekšprojekta gaitā tika rūpīgi vērtēta tā pievienotā vērtība, ko sniedz Līgatnes kalnainais reljefs un Līgatnes papīrfabrikas nepieciešamības. Kopumā tiks izbūvētas divas nelielas jaudas attīrīšanas iekārtas un maģistrāles notekūdeņu savākšanai. Kā uzsver A. Šteins: „Šai projektā ir ieinteresēta ne tikai pilsēta, bet arī Līgatnes papīrfabrika, jo virkne notekūdeņu tiks attīrīti papīrfabrikas attīrīšanas iekārtās, kas ir ļoti būtiski arī uzņēmuma, ņemot vērā papīra ražošanas procesā radušos notekūdeņu ķīmisko specifiku.”

Šī projekta ietvaros ES Kohēzijas fonda un valsts budžeta  finansējuma saņēmējs ir Līgatnes novada dome, savukārt projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides ministrija. Informācija par šo un citiem līdzīgiem projektiem Latvijā atrodama Vides ministrijas mājas lapas sadaļā „Fondi un investīcijas”.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība