Izsludināts Gaujas Nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 30 July 2009

30. jūlijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru Kabineta noteikumu projekts „Gaujas Nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums”.

Noteikumu projekts paredz noteikt konsultatīvās padomes galvenās funkcijas un tiesības. Konsultatīvās padomes sastāvs noteikts GNP likuma 12.panta pirmajā daļā.

Padomes galvenās funkcijas ir piedalīties nacionālā parka dabas aizsardzību un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu izstrādāšanā, dabas aizsardzības plāna izstrādāšanā un aktualizēšanā, kā arī veicināt to īstenošanu, kā arī veicināt un atbalstīt sadarbību starp valsts un pašvaldību institūcijām un privātpersonām, tostarp biedrībām un nodibinājumiem, ārvalstu un starptautiskām institūcijām, lai īstenotu nacionālā parka izveidošanas mērķus.

Padomei ir tiesības reizi gadā pieprasīt un saņemt no Dabas aizsardzības pārvaldes GNP administrācijas pārskatu par tās darbību, sniegt ieteikumus administrācijas darba pilnveidošanai un sadarbībai ar sabiedrību un pašvaldībām. Tāpat tai ir tiesības pieaicināt padomes darbā nozaru speciālistus un ekspertus, izskatīt ar nacionālā parka teritoriju saistītos teritoriju plānojumus un būvprojektus, infrastruktūras attīstības projektus un koncepcijas, kas var būtiski ietekmēt ekosistēmas, un izvērtēt to atbilstību nacionālā parka izveidošanas mērķiem.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība