Grozījumi precizē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra funkcijas PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 30 July 2009

30. jūlijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti Vides ministrijas sagatavotie grozījumi MK noteikumos, kas nosaka Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras funkciju deleģēšanu jaunizveidotajam SIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram.

Grozījumi MK 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.243 „Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem” paredz, ka Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram jāsagatavo un jānosūta Eiropas Komisijai ziņojums par stāvokli Latvijas transportlīdzekļu tirgū, nolietotajiem transportlīdzekļiem valsts teritorijā un nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu otrreizējās izmantošanas un reģenerācijas vai otrreizējās izmantošanas un pārstrādes apjomiem.

Grozījumi MK 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.354 „Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība” paredz, ka Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs līdz 2012.gada 1.maijam sagatavo un ievieto savā mājaslapā internetā, kā arī regulāri aktualizē tādu slēgtu ieguves atkritumu apsaimniekošanas objektu sarakstu, kuri rada būtisku ietekmi uz vidi vai kuri var radīt draudus cilvēku veselībai vai videi.

Grozījumos MK 2001.gada 17.jūlija noteikumos Nr.323 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” paredzēts, ka reģionālā vides pārvalde informē Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centru par visiem gadījumiem, kad pieļautas atkāpes no šo noteikumu prasībām, tās izvērtē un informē Eiropas Komisiju. Centrs ievieto minēto pārskatu un visu atkritumu sadedzināšanas un līdzsadedzināšanas iekārtu sarakstu savā mājas lapā.

Grozījumi MK 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.474 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” nosaka, ka Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde apkopo un iesniedz Vides ministrijā un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā gada pārskatos ietverto informāciju. Centrs nodrošina, lai attiecīgā informācija būtu pieejama sabiedrībai.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība