Zviedrija pārņem ES prezidentūru. Prioritātes- ekonomika un klimats. PDF Drukāt E-pasts
Tuesday, 30 June 2009

Trešdien, 1. jūlijā, Zviedrija pārņems no Čehijas prezidentūru Eiropas Savienības (ES) Padomē.

Par saviem lielākajiem un svarīgākajiem izaicinājumiem turpmākā pusgada laikā valsts uzskata ekonomiku, nodarbinātību un klimata jautājumus, informē portāls DELFI, atsaucoties un Zviedrijas vēstniecību Latvijā.

"Eiropas Savienība atrodas izšķiroša laikposma priekšā. Visiem kopā mums jārisina ar ekonomisko krīzi un bezdarbu saistītās problēmas, vienlaikus vienojot pasauli cīņai pret klimata pārmaiņām. Zviedrijas prezidentūra ir gatava uzņemties šo izaicinājumu," norāda Zviedrijas premjerministrs Fredriks Reinfelds.

Zviedrijas prezidentūras galvenie mērķi:

- Eiropas Savienībai jāizkļūst no ekonomiskās krīzes stiprinātai. Zviedrija kopā ar pārējām ES dalībvalstīm turpinās strādāt, lai dotu pretsparu krīzes negatīvajām sekām un ietekmei uz izaugsmi un darbavietu skaitu, lai iespējami drīzāk panāktu ekonomikas atveseļošanos.

- Eiropas Savienībai jāturpina uzņemties atbildību par draudiem pasaules klimatam. Mūsu laikmeta lielais izaicinājums ir novērst draudus pasaules klimatam un cīnīties pret klimata pārmaiņām. Prezidentūras uzdevums ir, darbojoties kopā ar pārējām pusēm, veicināt jaunas vienošanās par klimatu pieņemšanu starptautisko pārrunu par klimata izmaiņām laikā Kopenhāgenā šī gada decembrī.

- Eiropas Savienībai jāstiprina sava konkurētspēja, jārada jaunas darba vietas un jāuzlabo apkārtējās vides stāvoklis. Prezidentūras nolūks ir veicināt saskari starp dažādām politikas jomām, lai panāktu labvēlīgu tautsaimniecības izaugsmi, vienlaikus samazinot negatīvo slodzi uz klimatu un vidi.

- Baltijas jūras reģiona valstis pašlaik sastopas ar kopējiem izaicinājumiem. Viens no tiem ir atrast risinājumus steidzamajām, nopietnajām Baltijas jūras vides problēmām. Otrs ir prast pārveidot Baltijas jūras reģionu par spēcīgāku izaugsmes un attīstības dzinējspēku. Prezidentūras mērķis ir panākt, lai Eiropas Savienība pieņemtu Stratēģiju Baltijas jūras reģionam.

- Eiropas Savienībai jāturpina attīstīties virzībā uz drošāku un atvērtāku Eiropu. Zviedrija vēlas attīstīt pārrobežu sadarbību, lai aizstāvētu demokrātijas vērtības un cilvēktiesības, kā arī lai pārvarētu grūtības, ar kurām Eiropa saskaras. Prezidentūras mērķis ir attīstīt sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā, balstoties uz Stokholmas programmu, kas tiks pieņemta šoruden.

- Jāstiprina Eiropas Savienības kā globāla spēlētāja lomu, nepārprotami darbojoties miera, attīstības, demokrātijas un cilvēktiesību labā. Visveiksmīgākais ceļš, kā stiprināt mieru, demokrātiju un labklājību Eiropā, ir paplašināšanās. Darbs paplašināšanās virzienā turpināsies.

Laikā, kad Zviedrija būs prezidējošā valsts Eiropas Savienībā, Latvijā norisināsies vairāki kultūras un politiski tautsaimnieciski pasākumi, ko rīkos Zviedrijas vēstniecība sadarbībā ar vietējiem partneriem.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība