Veikti grozījumi prasībās darbībām ar biocīdiem PDF Drukāt E-pasts
Tuesday, 14 April 2009

Image14.aprīlī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru abineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 „Prasības darbībām ar biocīdiem”.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai pārņemtu vairāku 2008.gadā publicētu direktīvu prasības – šīs direktīvas nosaka, ka noteikumos esošais aktīvo vielu saraksts jāpapildina ar tādām vielām kā propikonazolu, tiametoksamu, oglekļa dioksīdu, cikloheksilhidroksidiazēn-1-oksīda kālija sāli (K-HDO), IPBC, tebukonazolu, tiabendazolu, difenakumu.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2009.gada 17.marta Lēmumu (2009/251/EK), ar ko dalībvalstīm pieprasa nodrošināt, ka tirgū netiek laisti vai nav pieejami biocīdu dimetilfumerātu saturoši produkti, noteikumu projektā iestrādāts aizliegums biocīda dimetilfumerāta tirdzniecībai.

Noteikumu projekts pārņem arī 2006.gadā publicētas direktīvas prasības - saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK prasībām pakalpojumu sniedzējam (komersantam) jānodrošina iespēja administratīvo procedūru un formalitāšu nokārtošanai noteiktos dokumentus iesniegt kompetentajā iestādē elektronisko dokumentu formā. Papildus ir jānodrošina kompetentajai iestādei iespēja dokumentus izsniegt elektronisko dokumentu formā.

 

Resursi internetā:

- skatīt MK noteikumu Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem" konsolidēto versiju no Likumi.lv(ziņas publicēšanas dienā veiktie grozījumi, iespējams, vēl nav iekļauti!)

- skatīt Virums.lv elektroniskās bibliotēkas Ķīmisko vielu kontroles normatīvo aktu sadaļu .

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība