Likumprojekts par ogļūdeņražu ieguves valsts nodevu PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 12 March 2009

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi likumprojektu „Par ogļūdeņražu ieguves valsts nodevu” un 12.martā iesniedz starpinstitūciju saskaņošanai. Likums noteiks ogļūdeņražu ieguves valsts nodevas aprēķināšanas un maksāšanas kārtību.

Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un teritorijā atrodas perspektīvas ogļūdeņražu iegulu ģeoloģiskās struktūras, par kurām interesi izrādījušas vairākas ārvalstu naftas kompānijas. Pašlaik ir izsniegtas divas licences ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbiem jūrā, kā arī izsludināšanai tiek gatavots vēl viens licencēšanas konkurss ogļūdeņražu izpētei un ieguvei jūrā, licences laukumā, kuru vairākas ārvalstu kompānijas ir novērtējušas kā ļoti perspektīvu ogļūdeņražu ieguvei.

Valsts īpašumā esošajā zemē un LR ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā zemes dzīlēs esošie resursi pieder valstij, bet zemē, kas nav valsts īpašumā, zemes dzīles un visi derīgie izrakteņi, kas tajās atrodas, pieder zemes īpašniekam. EM sagatavotais likumprojekts nosaka kārtību, kādā tiek maksāta valsts nodeva par ogļūdeņražu ieguvi, kā arī nodevas apmēru un aprēķināšanas kārtību. Ogļūdeņražu ieguves valsts nodevas likme tiks noteikta atkarībā no mēnesī iegūto ogļūdeņražu daudzuma katrā atradnē, vienlaikus nodalot naftas un dabasgāzes ieguves nodevas likmes aprēķināšanas kārtību.

EM piedāvā noteikt atšķirīgu nodevu par iegūtiem ogļūdeņražiem valsts īpašumā esošajā zemē un zemē, kas nav valsts īpašums - valsts īpašumā esošajā zemē un zemē, kas atrodas Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, nodevas apmērs būs 12,5% no Latvijā iegūto ogļūdeņražu daudzuma, bet zemē, kas nav valsts īpašumā, nodevas apmērs būs ievērojami mazāks - 2% līdz 4% no Latvijā iegūto ogļūdeņražu daudzuma.. Ieviešot valsts nodevu par iegūtajiem ogļūdeņražiem, palielināsies valsts budžeta ieņēmumi.

Pēc šī likumprojekta apstiprināšanas papildus būs jāizdod Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka VID realizēto kontroli pār iegūto ogļūdeņražu daudzumu un MK noteikumi par ogļūdeņražu ieguves valsts nodevas maksāšanas uzraudzības kārtību. Vienlaikus, ar šī likuma spēkā stāšanos spēku zaudēs MK 2000.gada 8.februāra noteikumi Nr.53 „Noteikumi par naftas ieguves valsts nodevu”.

Detalizēti ar likumprojektu „Par ogļūdeņražu ieguves valsts nodevu” varat iepazīties EM interneta mājaslapā: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=22042
 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība