Plāno grozīt DRN aprēķināšanas, maksāšanas un atbrīvojumu kārtību PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 19 February 2009

19. februārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 “Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju””, informē Vides ministrijas Komunikāciju nodaļa.

Sakarā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, noteikumu projekts precizē plastmasas iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu uzskaiti, papildinot noteikumus ar nosacījumiem nodokļa maksātājam nodrošināt atsevišķu uzskaiti iepakojumam un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no bioplastmasas un oksi-sadalāmās plastmasas. Atbilstoši izdarīti grozījumi noteikumu 1.pielikumā, precizējot pārskata par aprēķināto dabas resursu nodokli otro lapu.

Noteikumu projektā 7.pielikumā precizētas nodokļa likmes videi kaitīgām precēm atbilstoši grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā un saraksts papildināts atbilstoši Komisijas 2006.gada 17.oktobra Regulai (EK) Nr.1549/2006.

Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 12.pantā minētajām darbībām un likumam "Par zemes dzīlēm", precizētas darbības, par kurām jāsaņem dabas resursu lietošanas atļauja. Noteikumi precizē atļaujas iegūšanu dabas resursu ieguvei publiskajos ūdeņos un kārtību, kādā nosaka pazemes ūdens veidu atbilstošās dabas resursu nodokļa likmes piemērošanai.

Atbilstoši saņemtajiem ieteikumiem no Valsts kontroles precizēta informācijas apmaiņa starp dabas resursu nodokļa administrēšanā iesaistītajiem resoriem (informācijas apmaiņas termiņi un informācijas saturs).

Noteikumu projekts paredz papildināt noteikumus ar diviem jauniem pielikumiem – veidlapas paraugu pārskatam par iepriekšējā gadā saimnieciskajā darbībā izmantotajiem dabas resursiem un veidlapas paraugu iepriekšējā gadā saimnieciskajā darbībā izmantoto dabas resursu veida un apjoma uzskaitei.

Noteikumu grozījumi ļaus pilnīgāk kontrolēt dabas resursu nodokļa samaksu, nodrošinās precīzākas un pilnīgākas informācijas saņemšanu no nodokļa maksātājiem un nodrošinās atbilstošās nodokļa likmes piemērošanu.

Tāpat 19.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā slēdz nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas, un kārtība, kādā izbeidz minēto līgumu” .

Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu Dabas resursu nodokļa likuma 7.panta septītajā daļā, 8.panta vienpadsmitajā daļā un 9.panta devītajā daļā Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi.

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā slēdz nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas, un kārtību, kādā izbeidz minēto līgumu, tai skaitā kārtību, kādā notiek vienpusēja atkāpšanās no līguma gadījumos, kad nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs nepiemēro vai piemēro nepilnīgā apmērā apsaimniekošanas sistēmu un neizpilda līgumā ietvertās saistības, un gadījumos, kad nodokļa maksātājs noteiktā termiņā nav iesniedzis pārskatu.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība