Spēkā stājas jauna ES regula par ķimikāliju klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu PDF Drukāt E-pasts
Wednesday, 21 January 2009

Image20.janvārī, spēkā stājas jaunā ES regula (EK) Nr. 1272/2008 par ķīmisko vielu un to maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. Regula nosaka jaunas prasības, kas ķīmiskajām vielām būs obligāti piemērojamas no 2010.gada 1.decembra un no 2015.gada 1.jūnija – maisījumiem, jeb šībrīža pieņemtajā terminoloģijā- produktiem.

Regula paredz, ka ķīmisko vielu ražotājiem un importētājiem līdz 2010.gada 1.decembrim ir jāpaziņo ražoto un importēto ķīmisko vielu klasifikācija un marķējums Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA). Šāda paziņošana jāveic, lai izveidotu klasifikācijas un marķējuma sarakstu. Paziņošana nav jāveic, ja komersants veicot ķīmiskās vielas reģistrēšanu saskaņā ar REACH regulas (EK) Nr. 1907/2006 prasībām, to jau ir izdarījis, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju ķīmiskās vielas reģistrācijas dokumentācijā.

Jaunā regula pārņem ANO izstrādāto vadlīniju dokumentu par vienotu ķīmisko vielu un to maisījumu klasificēšanu un marķēšanu jeb t.s. Globāli harmonizēto sistēmu (GHS). GHS nosaka vienotus ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas kritērijus un kārtību globālā (visas pasaules) mērogā.

Ķīmisko vielu marķējums ir galvenais informatīvais elements, kas sniedz ziņas ķīmisko vielu lietotājiem par to bīstamību. Tā kā GHS ir globāla iniciatīva, būs nepieciešams sagatavot tikai vienu etiķeti katrai ķīmiskai vielai vai to maisījumam un to izmantot visā pasaulē, pārtulkojot attiecīgās valsts valodā. Tomēr jaunie marķējuma simboli (melns simbols uz balta rombveida fona) ievērojami atšķirsies no pašlaik ES pieņemtajiem (melns simbols uz oranža kvadrātveida fona). Jaunā klasificēšanas un marķēšanas regula ievieš arī dažus jaunus, līdz šim nelietotus simbolus, kā arī mazliet maina klasificēšanas kritērijus.

Ar jaunās, 1355 lappušu apjomīgās ES regulas prasībām var iepazīties lejupielādējot Regulu no Virums.lv elektroniskās bibliotēkas sadaļas "LR Vides likumdošana - Ķīmiskās vielas -  Klasificēšana un marķēšana". Lūdzu, ievērojiet, ka dokumenta lejupielādes laiks, atkarībā no Jūsu interneta pieslēguma ātruma, var būt lielāks nekā ierasts.

Atgādinām, ka Virums.lv Elektroniskā bibliotēka piedāvā visai plašu tematiski saklasificētu vides aizsardzības normatīvo aktu un citu publikāciju klāstu.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība