Pieņemti grozījumi A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības pieteikšanas kārtībā PDF Drukāt E-pasts
Tuesday, 06 January 2009

Image6.janvārī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"".

Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu administratīvā sloga mazināšanu operatoram, paredzot elektronisku dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar tiesību aktu regulējumu šajā jomā, kā arī optimizētu operatora iesniegumā piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai pievienojamās informācijas apjomu.

No operatora netiks prasīta informācija, kas jau ir kādas valsts institūcijas rīcībā. Turklāt, lai operatoram nodrošinātu iespēju iesniegumu piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai iesniegt elektroniski, ir izslēgta prasība pievienot dažādu ar darbību saistītu dokumentu un kartogrāfiskā materiāla kopijas (piemēram, līgumu kopijas ar pakalpojumu sniedzējiem notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanas jomā, kanalizācijas tīklu shēmas, u.c. dokumentu kopijas). Operatora pienākums būs norādīt, ka šādi dokumenti ir viņa rīcībā un uzrādīt vides institūciju pārstāvjiem oriģinālus pēc pieprasījuma.

Pieņemtie grozījumi atjauno arī C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma sākotnējo veidolu, kas laika gaitā bija mainījies un pamazām kļuvis nevajadzīgi līdzīgs B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai.

Sagatavotajā noteikumu projektā iestrādāta norma, kas attiecas uz nosacījumu izvirzīšanu piesārņojošas darbības atļaujā iekārtas vai tās daļas darbību pārtraucot. Tāpat noteikumu projektā iestrādāti arī Eiropas Komisijas norādījumi attiecībā uz sabiedrības piekļuvi informācijai par atļauju nosacījumiem.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība