Pieņemti grozījumi paredzētās darbības IVN kārtībā PDF Drukāt E-pasts
Tuesday, 06 January 2009

Image6.janvārī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.87 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi””.

Vides ministrijas izstrādātajos noteikumu grozījumos tiek izslēgta pašlaik spēkā esošā prasība, kas nosaka, ka gadījumā, ja paredzētā darbība ir būvniecība, ierosinātājam iesniegumu par paredzēto darbību jāiesniedz Vides pārraudzības valsts birojā vai Valsts vides dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē pēc plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanas no attiecīgās administratīvās teritorijas būvvaldes. Tādējādi tiks īstenota ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana pēc iespējas agrākā paredzētās darbības plānošanas, projektēšanas un lēmuma pieņemšanas stadijā.

Tāpat noteikumu grozījumos tiek svītrota norma, kura nosaka iesniegumā norādīt paredzētās darbības vietas atbilstību teritorijas plānojumam, ņemot vērā, ka paredzētās darbības atbilstību var izvērtēt pārvalde vai birojs, vai arī ja nepieciešams, to pieprasīt no attiecīgās pašvaldības.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras laikā biroja sagatavoto atzinumu par noslēguma ziņojumu biroja mājas lapā ievietos triju darba dienu laikā, pēc tā pieņemšanas brīža.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība