Demenes pagastā notiks katlu mājas renovācijas darbi PDF Drukāt E-pasts
Tuesday, 19 August 2008
Demenes pagasta padome ir parakstījusi aizdevuma līgumu ar Vides investīciju fondu un uzsākusi projekta “Demenes ciema katlu mājas renovācija” realizāciju. Projekta “Demenes ciema katlu mājas renovācija” kopējās izmaksas ir 46 308 LVL. Projekta realizāciju Demenes pagasta padome nodrošināja ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, ņemot aizņēmumu no Vides investīciju fonda pilnā apmērā.
 
Projekta ietvaros Demenes ciemata katlu mājā čuguna katlu vietā ir plānots uzstādīt jaunus tērauda katlus, cirkulāciju nodrošināt ar diviem sūkņiem un uzstādīt vienu sūkni sistēmas piebarošanai, nomainīt centrālo dūmvadu un dūmgāzu novadīšanas sistēmu, nomainīt visus siltumsadales krānus un cauruļvadus, kā arī veikt pašas katlu mājas kosmētisko remontu.

Projekta īstenošanas rezultātā būs iespējams nodrošināt efektīvu siltuma ražošanu un apgādāt patērētājus ar nepieciešamo siltumu. Pie tam tiek plānots, ka projekta īstenošanas rezultātā pieaugs apkures katlu lietderības koeficients, tiks samazināta izmešu emisija atmosfērā, kā arī tiks samazināts kurināmā patēriņš un siltuma zudumi trasēs.

Demenes pagasta padomei ir izveidojusies cieša sadarbība ar Vides investīciju fondu. Kopīgiem spēkiem jau ir realizēti dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecības projekti Demenes ciemā un Jāņuciemā un pašlaik notiek ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana ciematā Kumbuļi.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība