Akceptē Orhūsas Konvencijas II nacionālās ieviešanas ziņojumu PDF Drukāt E-pasts
Tuesday, 08 January 2008

Šodien, 8. janvārī, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums „Orhūsas Konvencijas II nacionālais ieviešanas ziņojums”, ziņo Vides ministrijas Komunikāciju nodaļa.

Ievērojot ziņošanas vadlīnijas, II nacionālā ziņojuma sagatavošanā par pamatu ņemts Latvijas pirmais ziņojums. Nacionālajā ziņojumā iekļauti gan Vides ministrijas un tai padoto institūciju, gan citu atbildīgo ministriju, gan nevalstisko organizāciju, gan Satversmes tiesas iesniegtie papildinājumi un izteiktie priekšlikumi.

II nacionālais ziņojums atspoguļo situāciju Latvijā līdz 2007.gada 1.decembrim. Kopumā Latvijas tiesību aktu sistēma atbilst Orhūsas Konvencijas prasībām. Tomēr gan no valsts iestāžu, gan no pārējās sabiedrības puses salīdzinoši labais normatīvais regulējums netiek pietiekami pilnvērtīgi izmantots praksē, norādot uz abpusēju nepieciešamību pilnveidot sadarbību un papildināt zināšanas.

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas konvenciju "Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem" (turpmāk – Orhūsas Konvencija) pušu sanāksmju lēmumiem I/8 (ECE/MP.PP/2/Add.9) un II/10 (ECE/MP.PP/2005/2/Add.14) – pusēm regulāri jāziņo par Orhūsas Konvencijas 3.–9.panta īstenošanu.

Ziņojumu sagatavošana veicina Orhūsas Konvencijas īstenošanu un nodrošina, ka sabiedrībai ir pieejams vienots dokuments par šo procesu.

Virums.lv. 

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība