Nosaka juridisku pamatu sabiedrības pieejai informācijai par ĢMO PDF Drukāt E-pasts
Tuesday, 08 January 2008

Image Šodien, 8. janvārī, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta likumprojekts „Par grozījumu 1998.gada 25.jūnija Orhūsas Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem”, ziņo Vides ministrijas Komunikāciju nodaļa.

Likumprojekta mērķis ir ratificēt Konvencijas grozījumu, tādējādi apliecinot Latvijas apņemšanos īstenot Konvencijas grozījumā ietvertās papildu prasības par pieeju informācijai un sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā saistībā ar ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū.

Konvencijas grozījuma ratifikācija garantēs juridisku pamatu sabiedrības pieejai informācijai par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un izplatīšanu tirgū, kā arī līdzdalību attiecīgu lēmumu pieņemšanā.
Saskaņā ar pašreizējo Latvijas likumdošanu, Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošais Pārtikas un veterinārais dienests ir atbildīgs par atļauju izsniegšanu ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai, izplatīšanai tirgū un vidē.

Virums.lv. 

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība