Latvija saņem kompensāciju par naftas noplūdi Daugavā PDF Drukāt E-pasts
Monday, 07 January 2008

ImageLatvija ir saņēmusi kompensāciju no Krievijas uzņēmuma ,,Zapad-Transņefteprodukt" par dīzeļdegvielas noplūdes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem 318 246 latu apmērā, informē Latvijas Vides ministrija.

Zaudējumi atlīdzināti atbilstoši 2007.gada 21.decembrī noslēgtajam Vienošanās protokolam, ar kuru Krievijas Privātais Unitārais ražošanas uzņēmums ,,Zapad-Transņefteprodukt'' apņēmās brīvprātīgi atlīdzināt Latvijai nodarītos zaudējumus, kuri radušies sakarā ar 23.martā uzņēmumam piederošā maģistrālā cauruļvada avārijas rezultātā Baltkrievijas teritorijā vidē izplūdušajiem naftas produktiem.

Pārskaitītā naudas summa atbilst precizētajai Latvijai nodarīto zaudējumu un avārijas seku likvidācijas izdevumu kopsummai, kuru Latvija pamatoja ar aprēķiniem, rēķiniem, pavadzīmēm, kvītīm, līgumiem un citiem zaudējumus apstiprinošiem vai izdevumus apstiprinošiem dokumentiem, atbilstoši uzņēmuma prasībai iesniegt visus izdevumus apstiprinošus dokumentus.

Līdz ar to strīds par Latvijas pusei nodarītajiem zaudējumiem un to kompensāciju ir atrisināts mierīgā ceļā, panākot brīvprātīgu vienošanos un to izpildot vienā maksājumā un bez vilcināšanās.

Virums.lv.