Produktu klasificēšana pēc bīstamības videi pēc 2007.g janvāra labojumiem PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 27 December 2007

Bīstams videiJautājums: Ar MK noteikumu Nr.107 labojumiem 2007.gada 30.janvārī 10.pielikums tika papildināts ar 1.1 tabulu, kas pēc savas struktūras atšķiras no pērējām šo MK noteikumu pielikumos esošajām tabulām, kas paredzētas produktu klasificēšanai pēc nosactās metodes. Kā lietot šo te 1.1 tabulu? 

Atbilde: Atšķirībā no pārējām, piemēram, šo noteikumu 5., 6., 7. vai 8.pielikumos atrodamajām tabulām, pēc kurām produkta klasifikāciju (vienas bīstamās komponentes gadījumā) vai produkta klasificēšanai pēc aprēķinu metodes (vairāku bīstamu komponentu ar aditīvām īpašībām gadījumā) nepieciešamās robežvērtības var atrast vadoties no komponentes klasifikācijas un tās koncentrācijas produktā, ķīmisko produktu klasificēšanai pēc bīstamības videi, ja tie satur vielu, kas klasificēta kā N, R50-53, ir nepieciešams zināt arī šīs vielas ekotoksicitātes parametru- vai nu LC50 vai EC50 vērtības.

Image

Citādi MK noteikumu Nr.107 10.pielikuma tabula 1.1 lietojama tāpat kā pārējās klasificēšanas robežvērtbas saturošās tabulas- zinot produkta komponentes LC50 vai EC50 vērtību (ko uzzināt, iespējams, ir visgrūtakais uzdevums), mēs izvēlamies attiecīgo tabulas rindu un pēc tam nākamajās trijās kolonnās atrodam šīs komponentes koncentrācijai mūsu produktā atbilstošo koncentrāciju untervālu un tai atbilstošo produkta klasifikāciju vai mūs interesējošo produkta klasifikāciju un tai atbilstošo zemāko koncentrācijas robežvērtību.

Atbildi sagatavoja Jānis Pļavinskis, SIA "Vides vadības tehnoloģijas" .

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība