Uzsākta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Piejūras reģionā PDF Drukāt E-pasts
Friday, 14 December 2007

ImageŠ.g. oktobrī un novembrī Rīgā, Vides ministrijā tika noslēgti trīs no četriem būvdarbu līgumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidei Piejūras reģionā. Līgumi tiek īstenoti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā” ietvaros, un to kopējā izmaksas ar PVN sastāda vairāk nekā 23 miljonus eiro. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektam „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā, Latvijā” ir 15,952 miljoni eiro jeb 85% no attiecināmajām izmaksām.

27.novembrī starp SIA „AAS „Piejūra” un konsorciju „BKG” (SIA „Būvalts R”, AS „Koger&Partnerid” un SIA „BGS”) tika noslēgts līgums „Sadzīves atkritumu poligona „Janvāri” projektēšana un būvniecība un esošās izgāztuves „Janvāri” rekultivācija Talsu rajona Laidzes pagastā”. Līguma kopējās izmaksas ar PVN ir 8 970 840,04 eiro. Darbus plānots veikt no 2007.gada 27. novembrim līdz 2009.gada 27.septembrim.

16.oktobrī starp SIA „AAS „Piejūra” un Konsorciju „BKG” (SIA „Būvalts R”, AS „Koger&Partnerid” un SIA „BGS”) tika parakstīts līgums par „Atkritumu pārkraušanas, šķirošanas stacijas un kompostēšanas laukuma projektēšanu un būvniecību Jūrmalas, Kandavas, Rojas un Tukuma pilsētās”. Līguma kopējās izmaksas ar PVN ir 10 514 431,30 eiro un tā ietvaros paredzēts ierīkot divus kompostēšanas laukumus (Jūrmalā un Tukumā), izveidot vienu atkritumu pārkraušanas staciju (Kandavā) un trīs atkritumu pārkraušanas - šķirošanas stacijas (Jūrmalā, Tukumā un Rojā). Darbus plānots pabeigt līdz 2009.gada 16.augustam.

16.oktobrī tika noslēgts līgums arī starp SIA „AAS „Piejūra” un A/S „Venceb” par projekta „Trīsdesmit deviņu (39) esošo izgāztuvju rekultivācija Piejūras reģionā” realizāciju. Līguma kopējās izmaksas ar PVN ir 3 418 121,92 eiro. Darbus plānots pabeigt līdz 2009.gada 16.oktobrim.

Piejūras sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģions ietver 40 pašvaldības (Jūrmalas pilsētu, kā arī Tukuma un Talsu pilsētas un rajonus) ar kopējo iedzīvotāju skaitu 159 tūkstoši, kas ir 6,8% kopējā valsts iedzīvotāju skaita.

Līdz šim reģiona teritorijā nebija mūsdienīga normatīvo aktu prasībām pilnībā atbilstoša sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona, turklāt esošās izgāztuves bieži vien bija ierīkotas, neveicot nepieciešamos vides aizsardzības pasākumus, kā rezultātā tika piesārņoti gan tuvējie virszemes, gan pazemes ūdens resursi. Lai nodrošinātu, ka jaunā reģionālā atkritumu apglabāšanas sistēma strādās efektīvi un kopumā tiks samazināts poligonā noglabājamo atkritumu daudzums, Piejūras reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektā liels uzsvars ir likts uz atkritumu dalītās vākšanas un šķirošanas komponentēm, vienlaicīgi paredzot arī pasākumus iedzīvotāju informēšanai un izglītošanai par sadzīves atkritumu šķirošanas un dalītās vākšanas sistēmu.

Virums.lv. 

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība