Ierosina divu EEZ un Norvēģijas divpusējā finanšu instrumenta prioritāšu konkursu nolikumus PDF Drukāt E-pasts
Friday, 07 December 2007

Image6.decembra, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti Vides ministrijas sagatavotie Ministru kabineta noteikumu projekti „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums” un „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Vides aizsardzība” otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums”.

Individuālo projektu atklāto konkursu mērķis prioritātē „Ilgtspējīga attīstība” ir veicināt ilgtspējīgu attīstību, uzlabojot resursu izmantošanu un apsaimniekošanu. Savukārt individuālo projektu atklāto konkursu mērķis prioritātē „Vides aizsardzība” ir vides aizsardzība, samazinot piesārņojumu un veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Abi noteikumu projekti ir izstrādāti, lai uzlabotu projektu novērtējuma līmeni, veicot administratīvo, kvalitatīvo un specifisko izvērtēšanu, noteikumu projektos ir noteikti administratīvie, kvalitatīvie un specifiskie kritēriji neatkarīgajiem ekspertiem projekta novērtēšanas posmos, kā arī precizēti kritēriju formulējumi, un to procentuālais īpatsvars nodrošinot to vieglāku un precīzāku izpratni un piemērošanu.

Tāpat noteikumu projektos ir precizēts projekta iesniedzējiem maksimāli pieejamais granta apjoms, nosakot, ka no finanšu instrumentiem projektiem pieprasītais līdzfinansējums nedrīkst būt mazāks par 250 000 eiro un nedrīkst pārsniegt 750 000 eiro. Šobrīd spēkā esošās redakcijas nosaka tikai to, ka minimālai pieprasītais granta apjoms nedrīkst būt mazāks par 250 000 eiro.

Projekti sagatavoti, lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklāta konkursa izsludināšanu ne vēlāk kā 2008. gada janvārī.

Saite uz noteikumu projektiem šeit:

- Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Vides aizsardzība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums".

Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Ilgtspējīga attīstība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums" .

Virums.lv