Viļķenē ir pabeigti ūdensapgādes sakārtošanas darbi PDF Drukāt E-pasts
Wednesday, 28 November 2007

ImageKopš 2006. gada maija Viļķenes pagastā notiek ūdensapgādes sakārtošanas darbi Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Viļķenes pagasta Viļķenes ciemā un pamatskolā” ietvaros. Šobrīd visi būvdarbi ir oficiāli pabeigti un iekārtas darbojas atbilstoši projekta mērķiem. 

2006.gada nogalē Viļķenē projekta pirmās kārtas laikā tika sakārtotas ūdens ņemšanas vietas, rekonstruēts ūdenstornis un ūdensvads, uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas, kā arī izveidots jauns artēziskais urbums. Šogad sakārtoja ūdensapgādes tīklus, notika maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija, kā arī skolas ūdensapgādes sistēma tika pievienota pie ciemata sistēmas. Pie tam bija nepieciešams demontēt vecās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un sūkņu staciju, Viļķenes ciema un pamatskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas gaitā izbūvētas bioloģiskā tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un veikta kanalizācijas tīkla sakārtošana. Ņemot vērā, ka pie skolas cels sporta halli, ūdensapgādes sistēmu sakārtošanai ir īpaša nozīme.

Šī ūdensapgādes sakārtošanas projekta realizācija veicina vairākus nozīmīgus vides kvalitātes uzlabojumus, to skaitā infrastruktūras sakārtošanu. Tā 500 Viļķenes ciema iedzīvotāji ir nodrošināti ar kvalitatīvu un nepārtrauktas padeves dzeramo ūdeni. Savukārt, 440 iedzīvotāju radītie notekūdeņi tiks kvalitatīvi apstrādāti un samazinās notekūdeņu daudzumu, kas apkārtējā vidē izplūst neattīrītā veidā.

Projekta kopējās izmaksas ir 454 600 latu, Viļķenes pagasta padome ieguldīja gandrīz 16 500 latu, līdzfinansējums no ERAF - 286 800 latu, Valsts budžeta dotācija gandrīz 38 300 latu. Priekšfinansēšanai izmantots Vides investīciju fonda aizdevums 437 700 latu apmērā.

Vides investīciju fonds finansē ne tikai ūdenssaimniecības projektus, bet arī citus videi draudzīgus projektus – tādās jomās, kā videi draudzīga siltumapgāde, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana u.c. Aizdevumu var saņemt gan pašvaldības, gan privātā sektora uzņēmumi. Vides investīciju fonds palīdz klientiem piesaistīt arī dāvinājumus – dažādi projekti ir realizēti gan piesaistot ERAF finansējumu, gan LVAF dāvinājumus; tā pašvaldībām tiek radīta iespēja ieguldīt līdzekļus ne tikai ūdenssaimniecības sakārtošanā, bet arī citu vidi uzlabojošu projektu ieviešanā.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība