Vaidavā pabeigta ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija PDF Drukāt E-pasts
Friday, 16 November 2007

ImageAr ūdensapgādes sistēmas uzlabošanas pabeigšanu noslēgušies visi darbi Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētajā projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Vaidavas pagasta Vaidavas ciemā”. Projekta ietvaros tika sakārtota gan kanalizācijas sistēma, gan veikta dzeramā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija.

Projekta pirmā kārta, kuras ietvaros sakārtoja notekūdeņu sistēmu un izbūvēja jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, tika pabeigta jau pavasarī. Pēc tam tika uzsākti darbi dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai - ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija un ūdens ņemšanas vietu sakārtošana.

Sākotnēji bija paredzēts izbūvēt arī dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas, bet izrādījās, ka no pazemes urbumiem iegūtais ūdens Vaidavā ir kvalitatīvs un nav nepieciešama tā papildus apstrāde, lai piegādātu iedzīvotājiem. Tādēļ par ietaupītajiem līdzekļiem varēja rekonstruēt garāku ūdensvada posmu.

Projekta kopējās izmaksas ir 254 600 LVL, finansējums no ERAF – 154 000 LVL, no Valsts budžeta 10 200 LVL un no Vides ministrijas 5 600 LVL.

Projekta realizācijas laikā Vaidavas pagasta padome vairākkārt sadarbojās ar Vides investīciju fondu, izmantojot aizdevumus darbu priekšfinansēšanai. Ūdensapgādes sistēmas uzlabošanai tika parakstīts aizdevuma līgums par 170 000 latu kredītu.

Šāda veida projektiem aizdevumus nepieciešams izmantot, jo ERAF līdzfinansējumu iespējams saņemt tikai pēc projekta vai tā posmu realizācijas.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība