Eiropas Komisija pārmet Latvijai arī rīcības trūkumu ēku energoefektivitātes jomā PDF Drukāt E-pasts
Wednesday, 17 October 2007

Image Līdz ar pārkāpumu procedūras saistībā ar 2006.gada Enerģijas galapatēriņa efektivitātes un energoefektivitātes pakalpojumu direktīvas prasību nepildīšanu ierosināšanu, Eiropas Komisija šodien, 17.oktobrī nosūtīja Latvijai arī argumentētu atzinumu sakarā ar to, ka Latvija nav ziņojusi par to, vai ir īstenoti Ēku energoefektivitātes direktīvā paredzētie pasākumi; šis ir pēdējais solis pirms lietas iesniegšanas Eiropas Kopienu Tiesai.

Direktīvā, kuras mērķis ir būtiski samazināt enerģijas patēriņu ēkās, paredzētie pasākumi bija jātransponē līdz 2006.gada 4.janvārim. Enerģijas patēriņa samazināšana ēkās ir arī viens no klimata pārmaiņu mazināšanas stūrakmeņiem.

Francija, kurai arī nosūtīts šāds paziņojums, un Latvija jau saņēma oficiāla paziņojuma vēstules, kurās šīs valstis lūdza ziņot par atbilstīgiem tiesību aktiem, kas pieņemti direktīvas īstenošanai 2006.gadā. Komisija pagaidām nav saņēmusi visus vajadzīgos pierādījumus, kas ļautu secināt, ka abas valstis prasītos pasākumus ir īstenojušas.

Minētā direktīva paredz, ka dalībvalstīm ir jānosaka minimālie energoefektivitātes standarti un jāizveido energoefektivitātes sertifikācijas sistēmas ēkām, kā arī jānodrošina apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu regulāru pārbaudīšana, lai veicinātu efektivitātes palielināšanu.

Būvniecības nozares enerģijas patēriņš veido 40% no Eiropas kopējā enerģijas patēriņa. Ēku energoefektivitātes direktīvas pilnīga un savlaicīga īstenošana varētu palīdzēt būtiski samazināt enerģijas patēriņu. Būvniecības nozares energotaupības potenciāls ir gandrīz 30%.

2007.gada martā Eiropas valstu vadītāji vienojās par enerģētikas tiesību aktu paketi, uzsverot nepieciešamību palielināt energoefektivitāti Eiropas Savienībā un līdz 2020. gadam panākt enerģijas patēriņa ietaupījumu 20% apmērā, kā ierosināts Komisijas energoefektivitātes rīcības plānā 2006.gadam. Ēku energoefektivitātes direktīvas pilnīga īstenošana neapšaubāmi ir viens no lētākajiem līdzekļiem šā mērķa sasniegšanai.