Eiropas Komisija uzsāk tiesvedību pret Latviju par rīcības trūkumu energoefektivitātes jomā PDF Drukāt E-pasts
Wednesday, 17 October 2007

ImageTrešdien, 17.oktobrī EK paziņoja, ka uzsāk pārkāpumu procedūru pret Beļģiju, Franciju, Grieķiju, Igauniju, Latviju, Luksemburgu, Maltu, Portugāli, Slovākiju, Slovēniju, Ungāriju un Zviedriju, jo tās līdz šā gada 30.jūnijam nebija iesniegušas savus Energoefektivitātes rīcības plānus, kā to prasa 2006.gada Enerģijas galapatēriņa efektivitātes un energoefektivitātes pakalpojumu direktīva.

"Valsts Energoefektivitātes rīcības plāni ir pierādījums, ka dalībvalstis apņēmušās lietot vistīrāko, vislētāko un visdrošāko enerģijas veidu — nepatērēto enerģiju. Esmu ļoti sarūgtināts, ka 12 dalībvalstis vēl nav iesniegušas savu rīcības plānu," paudis enerģētikas komisārs Andris Piebalgs.

EK direktīvas mērķis ir ieviest dalībvalstīs rentablus uzlabojumus enerģijas galapatēriņa efektivitātes jomā. Ja direktīvu ievieš pareizi, tai būtu jānodrošina vajadzīgie nosacījumi, lai varētu izveidot un attīstīt energopakalpojumu tirgu un piegādāt citus energoefektivitātes pasākumus tiešajiem patērētājiem. Tas arī nozīmīgi atbalstītu energoapgādes drošību, konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību.

Lai gan Komisijai ir ziņas, ka vairākās dalībvalstīs darbs pie Energoefektivitātes rīcības plāna izstrādes jau ir ievērojami pavirzījies uz priekšu, tomēr, tā kā tās nokavēja 30.jūnija termiņu, komisijai ir jāuzsāk tiesvedība.

Komisija norāda, ka ES jārisina vēl nepieredzēti sarežģītas problēmas enerģētikas jomā, ko rada klimata pārmaiņas, ievērojamā atkarība no importa un bažas par fosilā kurināmā resursu ierobežojumiem pasaulē. Aprēķini rāda, ka ES enerģijas patēriņš ir aptuveni par 20% lielāks, nekā tam ir saimniecisks pamatojums. Šā gada martā Eiropas valstu vadītāji uzsvēra, ka mērķis līdz 2020. gadam panākt enerģijas ietaupījumus 20% apmērā ir ļoti svarīgs, un tas saskan ar Komisijas Energoefektivitātes rīcības plānu.

Šādā rīcības plānā bija jāizklāsta valsts stratēģija, kā valsts līdz 2016.gada beigām sasniegs noteikto mērķi — 9% enerģijas patēriņa samazinājumu, un jānorāda, kā Dalībvalsts ievēro vairākas citas direktīvas prasības.

Virums.lv.