Vides NVO uzsāk informatīvu kampaņu pret jauno Ignalinas AES PDF Drukāt E-pasts
Friday, 31 August 2007

Image Vides nevalstiskās organizācijas 3.septembrī uzsāk informatīvu kampaņu Latvijā pret jaunas atomelektrostacijas (AES) būvniecību Ignalinā. Vides NVO aktīvisti no vairākām vides organizācijām pulcēsies 3.septembrī plkst. 12:00 pie Daugavpils rajona padomes ēkas, kur plkst. 13:00 sāksies jaunās Ignalinas AES ietekmes uz vidi novērtējuma programmas apspriešana. Vides aktīvisti interesentiem sniegs informāciju par riskiem un izmaksām saistībā ar atomenerģijas izmantošanu un norādīs uz problemātiskajiem jautājumiem saistībā ar plānoto Ignalinas AES.

Latvijas vides NVO neatbalsta Latvijas iesaistīšanos jaunas atomelektrostacijas celtniecībā Ignalinā, kā arī iebilst pret šādas AES būvniecību pēc būtības uzskatot, ka atomenerģijas izmantošana ir ekonomiski apšaubāma un dārga, tā rada nopietnus vides un sociālos riskus un ir pretrunā ilgtspējīgas attīstības koncepcijai.

Tādēļ vides NVO nolēmušas uzsākt informatīvu kampaņu kā dažādu pasākumu sēriju, lai par šiem aspektiem informētu iedzīvotājus un aicinātu Latviju nepiedalīties jaunās Ignalinas AES projektā, kā arī aktīvi iestāties pret šāda projekta īstenošanu kādā no Baltijas valstīm.

Latvijas un pārējo Baltijas valstu iedzīvotājiem līdz šim nav tikusi dota iespēja iepazīties ar analīzi par plānotās AES ekonomiskajiem, vides un sociālajiem apsvērumiem, jo tehniski ekonomiskais pamatojums ir slepens dokuments. Turklāt ekonomiskā analīze, kas tika pabeigta 2006. gada oktobrī, bija izstrādāts AES ar jaudu līdz 1600 MW, taču pašreiz plānotā jauda ir līdz 3400 MW, tādēļ ir pamats apšaubīt, ka šāda jauda ir ekonomiski pamatota. Jānorāda, ka pretēji pagājušajā gadsimtā cerētajam, ka kodolenerģija kļūs „pārāk lēta, lai to mērītu”, faktiski tā ir izrādījusies kā viens no visdārgākajiem elektroenerģijas ražošanas veidiem. Tādēļ nav skaidrs, kādēļ valstij piederošajam elektroenerģijas ražošanas uzņēmumam „Latvenergo” ir nepieciešams investēt ekonomiski apšaubāmā projektā.

Arī iedzīvotāju iespējas piedalīties jaunās AES ietekmes uz vidi apspriešanā ir ierobežotas. Lai gan visi interesenti tiek aicināti izteikt viedokli par šo programmu, tomēr tās pilnā versija ir pieejama tikai angļu, krievu un lietuviešu valodā, tādejādi lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju liedzot iespēju efektīvi piedalīties IVN procesā.

Vides NVO norāda, ka AES vietā ir jāpaplašina atjaunojamo energoresursu izmantošana. Latvija un arī pārējās Baltijas valstis nepietiekami izmanto pieejamo atjaunojamo energoresursu potenciālu, it īpaši, biomasu, vēja enerģiju, biogāzi. Ņemot vērā, ka arī Eiropas Savienība kā enerģētikas politikas prioritāti ir izvirzījusi atjaunojamo energoresursu īpatsvara paaugstināšanu, arī Latvijai ir jāstimulē atjaunojamo energoresursu izmantošana, nevis jāinvestē jaunas AES būvniecībā.

Informatīvajā akcijā Daugavpilī būs pārstāvētas vairākas vides NVO – Latvijas Zaļā kustība, Vides aizsardzības konsultāciju birojs „Ozols”, Vides aizsardzības klubs, Latvijas Zemes draugi.