Apmeklētāju komentāri @VIRUMS.lv PDF Drukāt E-pasts

"VIRUMS.lv" piedāvā iespēju lasītājiem paust savus viedokļus par publicētajiem materiāliem pievienojot komentārus rakstiem vai izsakot savas domas forumos.

Ne VIRUMS.lv, ne Latvijas Piesārņojuma profilakses centrs neatbild par rakstiem pievienoto komentāru saturu un tajos ietvertās informācijas patiesību. "VIRUMS.lv" redakcija patur tiesības dzēst komentrus un ierakstus forumos, ja tie ir:

* neētiski,

** rakstīti, slēpjoties zem citas personas vārda,

*** satur ar "VIRUMS.lv" nesaskaņotu reklāmu.

"VIRUMS.lv" aicina vortāla apmeklētājus, rakstot komentārus ievērot morāles un pieklājības normas un iztikt bez rupjībām.

Šo noteikumu sistemātiskas neievērošanas gadījumā "VIRUMS.lv" redakcija patur tiesības liegt rakstu komentēšanas iespēju vai pieeju vortālam vispār.

Nosūtot un publicējot informāciju "VIRUMS.lv" vortāla lapās, jūs nododat visas autortiesības šīs informācijas izmantošanā Latvijas Piesārņojuma profilakses centram. Informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt jebkādu atlīdzību no Latvijas Piesārņojuma profilakses centra vai vortāla VIRUMS.lv par nosūtītās informācijas izmantošanu.

Savukārt "VIRUMS.lv" patur sev tiesības publicēt, citādi izplatīt vai pasniegt iesūtīto informāciju, pievienojot tai autora vārdu, ja tāds ir uzrādīts.

Trešajām personām nav tiesību izmantot šos "VIRUMS.lv" publicētos materiālus bez rakstiskas atļaujas.