VVD steidz mīkstināt Vides ministra teikto par nelikumīgi iegūtās grunts izmantošanu PDF Drukāt E-pasts
Monday, 13 August 2007

Image Kā jau ziņots, Valsts vides dienests (VVD) šā gada jūlija beigās, veicot pārbaudi īpašumā „Jurīši” Rīgas rajona Salas pagastā, konstatētja, ka īpašumā, saskaņā ar izstrādātu projektu notiek dīķa rakšana 3,68 ha platībā. Daļa izraktās grunts tiek izmantota teritorijas labiekārtošanai, daļa tiek izvesta un pārdota.

Šodien VVD izplatīja precizējošu informāciju par šo gadījumu.

Pārbaudē īpašumā „Jurīši” tika noskaidrots, ka par izvesto un pārdoto grunti netiek maksāts dabas resursu nodoklis un darbības notiek bez dabas resursu lietošanas atļaujas. Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem, no teritorijas ir izvesti un realizēti 180 300 m3 grunts, par ko tiks aprēķināts dabas resursu nodoklis desmitkārtīgā apmērā. Uz patreizējo brīdi pret īpašuma „Jurīši” īpašnieku esot uzsākta administratīvā lietvedība.

Saskaņā ar VVD sniegto skaidrojumu, administratīvās lietvedības gaitā esot iegūta mutiska informācija par to, ka „Jurīši” īpašnieks izvesto grunti realizē dažādām firmām. Turklātesot saņemta mutiska informācija, ka, iespējams, kāda no šīm firmām grunti realizē tālāk Dienvidu tilta būvniecībai.

Vides ministrs Raimonds Vējonis ir uzdevis VVD noskaidrot vai no karjera „Jurīši” iegūtā grunts tiešām ir tālāk realizēta Dienvidu tilta būvniecībai.

VVD izplatītajā informācijā norāda, ka šajā gadījumā atbildīgā persona ir īpašuma „Jurīši” īpašnieks, savukārt firmas, kas grunti realizē tālāk un grunts gala patērētāji nav atbildīgi par to, vai grunts iegūta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas regulē dabas resursu iegūšanu un to saimniecisko apriti. "Firmas un patērētāji, kas grunti nopērk no kādas trešās personas ir labticīgie ieguvēji. Normatīvie akti neuzliek par pienākumu grunts pircējiem noskaidrot, vai tā ir iegūta ievērojot tiesību aktu prasības,"teikts VVD izplatītajā paziņojumā.

VVD savā paziņojumā norāda, ka "VVD rīcībā pašlaik nav neapgāžamu pierādījumu, par īpašumā „Jurīši” iegūtās grunts izmantošanu Dienvidu tilta būvniecībā. Iepriekš izskanējusī informācija tika balstīta uz mutiski sniegtu informāciju".

Virums.lv.