Vides ministrs apstiprina Latvijas dalību jaunās Ignalinas AES IVN PDF Drukāt E-pasts
Sunday, 12 August 2007

Image 10.augustā, Vides ministrs Raimonds Vējonis vēstulē Lietuvas Vides ministrijai apstiprinājis Latvijas puses līdzdalību jaunās Ignalinas atomelektrostacijas ietekmes uz vidi novērtēšanā (IVN).

Vides ministrs norādījis, ka pilnvērtīga Latvijas puses līdzdalība, vērtējot apjomīgā projekta ietekmi uz vidi, iespējama tikai atbilstošas informācijas nodrošinājuma apstākļos un nav pieļaujama situācija, ka Latvijas iedzīvotājiem un atbildīgajām institūcijām ir pieejams tikai vispārīgs novērtējuma programmas kopsavilkums. Tādēļ ministrs ir pieprasījis Lietuvas pusei nodrošināt Latvijai pilnu IVN dokumentāciju valsts valodā.

Šonedēļ jau plaši izskanējusi ziņa, ka AB „Lietuvos Energija” ir uzsākusi IVN jaunās Ignalinas atomelektrostacijas būvniecības iecerei, kura plānota esošās Ignalinas atomelektrostacijas tiešā tuvumā tikai 8km attālumā no Latvijas robežas. Paredzēts, ka jaunās elektrostacijas jauda būs līdz 3400MW. Šī projekta IVN paredzēts pabeigt līdz 2008. gada beigām, savukārt pirmā reaktoru bloka iespējamais ekspluatācijas laiks tiek lēsts 2015.gads. Jaunās Ignalinas AES ekspluatācija paredzēta vismaz 60 gadus.

Atbilstoši Lietuvas Vides ministrijas paziņojumam Ietekmes uz vidi novērtējuma programmas sagatavošanu veic Poyry Energy Oy (Somija) un Lietuvas Enerģētikas institūts. IVN gaitā tiks izvērtētas ar jaunās AES būvniecību, ekspluatāciju un ekspluatācijas pārtraukšanu saistītās ietekmes šādās jomās: ūdens un gaisa kvalitāte, augsne un zemes dzīles, atkritumu un blakusproduktu veidošanās un apsaimniekošana, dabas vērtības un zemes izmantošana. Paredzēts izvērtēt arī iespējamās ietekmes uz iedzīvotājiem un sabiedrību, kā arī atomelektrostacijas drošības aspektus, tai skaitā ārkārtas un avārijas situāciju iespējamās ietekmes. Atbilstoši Programmas projektam, paredzēts izvērtēt arī vairākas tehnoloģiskās alternatīvas.

Ar nākošo nedēļu jaunās Ignalinas atomelektrostacijas IVN sabiedriskā apspriešana uzsāksies arī Latvijā. Ar sagatavoto Programmas projektu pagaidām gan tikai angļu un krievu valodās, kā arī tās kopsavilkumu latviešu valodā jau šobrīd var iepazīties internetā (sk. zemāk), savukārt drukātā veidā ar tiem varēs iepazīties no 13.augusta, proti – tie būs pieejami Daugavpils rajona Padomes telpās Rīgas ielā 2, Daugavpils Domes telpās Kr.Valdemāra ielā 1 un Daugavpils reģionālās vides pārvaldes telpās Raiņa ielā 28 Daugavpilī, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja telpās Rūpniecības ielā 23 Rīgā.

Sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme plānota 5. septembrī Daugavpils rajona padomes apspriežu zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī plkst. 13.00.

Ierosinājumus un priekšlikumus par jautājumiem, kurus būtu nepieciešams papildus iekļaut ietekmes uz vidi novērtējuma programmā iespējams iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045, tālrunis 7321173 līdz šā gada 20. septembrim. Iesniegtie priekšlikumi tiks apkopoti un iesniegti Lietuvas Vides ministrijai un projekta ierosinātājam AB „Lietuvos Energija”.

Resursi internetā:

- (www.vidm.gov.lv; www.vidm.gov.lv/ivnvb; www.le.lt)