Latvijas iedzīvotājiem nav iespēja pilnvērtīgi piedalīties Ignalinas AES IVN procesā PDF Drukāt E-pasts
Tuesday, 07 August 2007

Image Latvijas Zaļā kustība uzskata, ka Latvijas iedzīvotājiem nav nodrošinātas pilnvērtīgas līdzdalības iespējas Ignalinas AES ietekmes uz vidi novērtējuma procesā Ignalinas AES attīstītāji neievēro Espoo konvencijas par pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumu prasības.

Latvijas Zaļā kustība šodien nosūtīja vēstuli AB „Lietuvos Energija” un Lietuvas Vides ministrijai ar aicinājumu nodrošināt pilnvērtīgu un savlaicīgu informāciju latviešu valodā par plānotās jaunās Ignalinas AES ietekmes uz vidi aspektiem, kā arī Latvijas iedzīvotājiem nodrošināt līdzvērtīgas līdzdalības iespējas AES ietekmes uz vidi novērtējuma procesā. Pretēji Espoo konvencijas prasībām Latvijas iedzīvotājiem pašlaik nav nodrošinātas iespējas paust savu viedokli.

No plašsaziņas līdzekļiem ir kļuvis zināms, ka AB „Lietuvos Energija“ ir uzsākusi ietekmes uz vidi novērtēšanas (IVN) procedūru, ar kuru tiek plānots novērtēt plānotās saimnieciskās darbības “Jauna atomelektrostacija Lietuvā” ietekmi uz vidi. Tās ietvaros ir sagatavota IVN programma, kas nosaka IVN ziņojuma saturu un tajā apskatāmos jautājumus.

Sabiedriskā apspriešana par jaunās Ignalinas AES ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Lietuvā tika sākta 30. jūlijā dodot iespēju Lietuvas iedzīvotājiem paust savu viedokli par jaunās Ignalinas AES ietekmi uz vidi. Tikmēr Daugavpils pilsētas un rajona iedzīvotājiem, kas dzīvo tikai nepilnus 30 km no plānotās jaunās AES atrašanās vietas, šāda iespēja joprojām nav dota un nav pat informācijas par sabiedrisko apspriešanu, lai gan Lietuvas iedzīvotājiem pierobežā šāda iespēja ir dota.

Programmas pilnā teksta versijas ir elektroniski pieejams lietuviešu, angļu un krievu valodās. Lai gan programmas kopsavilkums uz 6 lapām ir pieejams arī latviešu valodā, taču tur sniegtā informācija ir pārāk vispārīga un nesniedz detalizētu informāciju par tiem vides aspektiem, kas tiks vērtēti IVN procesā, tādā veidā neļaujot iedzīvotājiem efektīvi iesaistīties IVN programmas sabiedriskajā apspriešanā. Salīdzinājumam IVN programmas melnraksta pilnais teksts
angļu valodā ir uz 87 lapām.

Latvijas Zaļā kustība uzskata, ka AB „Lietuvos Energija” kā projekta ierosinātājs ir pārkāpis Espoo konvencijā par Ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā noteiktās prasības. Saskaņā ar Espoo konvencijas 2 (6) pantu Lietuvai ir jānodrošina līdzvērtīgas līdzdalības iespējas IVN procesā arī visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo Latvija ir ietekmētā valsts. Sabiedrības līdzdalība ir īpaši aktuāla Daugavpils rajona iedzīvotājiem, kuri dzīvo 30 km zonā ap Ignalinas AES.