Avio pārvadājumu negatīvo ietekmi uz vidi var samazināt atceļot subsīdijas PDF Drukāt E-pasts
Tuesday, 17 April 2007

ImageVides nevalstiskās organizācijas biedrība „Latvijas Zaļā kustība” un biedrība „Zaļā brīvība” izsaka gandarījumu par portāla lidot.lv uzsākto kampaņu informējot sabiedrību par lidmašīnu radīto vides piesārņojumu un aicinot stādīt kokus. Tomēr vides organizācijas norāda, ka koku stādīšana kā brīvprātīga iniciatīva nav efektīvs veids aviopārvadājumu negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanā. Tā vietā nepieciešams likvidēt nodokļu atlaides aviopārvadājumiem un izmantot citus ekonomiskos instrumentus, lai ierobežotu aviācijas nozares subsidēšanu, nevienlīdzīgu konkurenci starp dažādiem pārvadājumu veidiem un aviopārvadājumu apjoma palielināšanos.

Vides organizācijas uzskata, ka nav pieļaujas fosilās degvielas subsīdijas kādā nozarē, jo tādejādi tiek veicināta neatjaunojamo dabas resursu neefektīva izmantošana, gaisa piesārņojums un klimata pārmaiņas. Lai gan akcīzes nodokļa mērķis ir ierobežot to preču patēriņu, kas ir kaitīgas apkārtējai videi un cilvēkiem, tomēr likumā „Par akcīzes nodokli” ir noteikts, ka aviācijā izmantotajā degvielai akcīzes nodoklis netiek piemērots. Fosilās degvielas sadedzināšana ir viens no galvenajiem cēloņiem klimata izmaiņām un gaisa piesārņojumam un akcīzes nodoklis kalpo par līdzekli šī piesārņojuma veida samazināšanai, tādēļ akcīzes nodoklis ir jāpiemēro visai fosilas izcelsmes degvielai, kas tiek izmantota transportā. Kā pareizi norādīts portālā lidot.lv „lidmašīnu radītais piesārņojums ir vismaz divreiz postošāks nekā uz zemes radītais, tā kā oglekļa dioksīds tiek izmests virsējās atmosfēras slāņos.” Līdz ar to tieši aviācijai būtu jāmaksā palielināts akcīzes nodoklis.

Akcīzes nodokļa atbrīvojumos saskatāmi arī pārkāpumi godīgā konkurencē. Piemēram, iekšzemes avio pārvadājumos no Rīgas un Liepāju degvielai akcīzes nodoklis netiek piemērots, taču pārvadājumos ar dzelzceļu šāds nodoklis ir jāmaksā. Diemžēl Latvijas valdība līdz šim nav izrādījusi atsaucību, lai šādas atlaides atceltu.

Līdzīgi arī likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” nodokļa likme 0 procentu apmērā ir paredzēta tādu gaisakuģu piegādei, importam, pārveidošanai, remontam, tehniskajai apkopei, fraktēšanai un īrei, kurus lieto aviosabiedrības, kas darbojas par atlīdzību starptautiskos maršrutos, kā arī šajos gaisakuģos iebūvētā vai tajos lietotā aprīkojuma piegādei, īrei, remontam un tehniskajai apkopei.

Arī šis ir uzskatāms par nodokļu atvieglojumu, kas veicina negatīvu ietekmi uz vidi.

Nodokļu atlaides ir netiešās subsīdijas, kas atbilstoši ES 6. vides rīcības programmai tuvākajā laikā ir jāatceļ, t.i. visām ES dalībvalstīm ir jānovērš subsīdijas, kas veicina neatjaunojamo resursu patēriņu. Tādejādi jebkāda veida subsīdijas vai valsts atbalsts fosilā kurināmā izmantošanu ir pretrunā ar vides aizsardzības likumdošanu un ES Gēteborgas stratēģijā noteikto mērķi līdz 2010.gadam izskaust šādas subsīdijas.

Alda Ozola-Matule, Latvijas Zaļā kustība