Latvija informē Lietuvu par nostāju lietotās kodoldegvielas glabātavas izveides jautājumā PDF Drukāt E-pasts
Sunday, 01 April 2007

Image Š.g., 30.martā, Vides ministrs Raimonds Vējonis ir nosūtījis Lietuvas Vides ministrijai vēstuli, kurā sniegts Latvijas viedoklis par lietotās kodoldegvielas glabātavas izveides projektu Lietuvā.

Viens no projektiem, kas Lietuvai jārealizē, lai nodrošinātu Ignalinas atomelektrostacijas (AES) likvidēšanu un kuram ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, ir lietotās kodoldegvielas glabātava. To plānots būvēt Ignalinas AES teritorijā un 50 gadus uzglabāt šīs AES darbības laikā radušos lietoto kodoldegvielu.

Vēstulē R.Vējonis norāda uz nepieciešamību veikt detālāku projekta riska novērtējumu, kā arī izvērtēt šo projektu ciešā saistībā ar citiem Ignalinas AES likvidēšanas projektiem, tādejādi nodrošinot kopēju ietekmju un risku novērtējumu.

Š.g. 13.martā Daugavpilī notika sabiedriskā apspriešana par plānotās glabātavas izveidi, kuras laikā iedzīvotāji pauda krasi negatīvu nostāju glabātavas izveidei tik tuvu Latvijas robežai. Vēstulē R.Vējonis, atbalstot Daugavpils rajona pašvaldību viedokli, akcentē nepieciešamību risināt jautājumu par kompensācijām, ņemot vērā, ka ar Ignalinas AES likvidēšanu saistītās darbības ietekmēs šo pašvaldību teritoriju attīstību.

Tāpat Vides ministrs uzsver nepieciešamību nodrošināt plašu sabiedrībai pieejamu monitoringu un izstrādāt avāriju apziņošanas sistēmu. Ņemot vērā, ka Lietuva paredz šajā glabātavā uzglabāt lietoto kodoldegvielu 50 gadus, Latvija uzskata, ka nepieciešams detāls skaidrojums par plānotajiem risinājumiem kodoldegvielas utilizācijai pēc 50 gadu kodoldegvielas uzglabāšanas.

Virums.lv.