Izsludina grozījumus Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā PDF Drukāt E-pasts
Saturday, 31 March 2007

Image 29.martā, Valsts sekretāru sanāksmē Vides ministrija pieteica likumprojektu "Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā".

Vides ministrijas sagatavotie grozījumi nepieciešami, lai novērstu atsevišķu ķīmiskās pārvaldības normu dublēšanos ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula).

Bez tam apildus REACH regula paredz jaunas prasības, kuras jāievieš ar nacionālo tiesību aktu palīdzību – kompetentās iestādes noteikšanu un palīdzības dienesta izveidi REACH regulas izpratnē.

REACH regula stāsies spēkā 2007.gada 1.jūnijā un tās normas stāsies spēkā pakāpeniski līdz 2018.gadam.

Papildus sagatavotajā likumprojektā ir iekļautas normas, kas nosaka kompetenču sadalījumu tirdzniecībā esošu būvmateriālu un būvizstrādājumu, dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kontrolei.

REACH regula groza Direktīvu 1999/45/EK (ķīmisko produktu direktīvu) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK (direktīvu par atsevišķu ķīmisko vielu un produktu tirdzniecības un lietošanas aizliegumiem un ierobežojumiem) un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EEK un Direktīvu 2000/21/EK.

Resursi Virums.lv:

- Atsevišķi ES ķīmisko vielu kontroles normatīvie dokumenti Virums.lv elektroniskajā bibliotēkā .

- Materiāli par bīstamo vielu kontroles jautājumiem Virums.lv elektroniskajā bibliotēkā .

Virums.lv.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība