RECO - Reģionālā sadarbība atkritumu apsaimniekošanā PDF Drukāt E-pasts
Friday, 23 March 2007

2005.gada janvārī Latvijas Piesārņojuma profilakses centrs (LPPC) sadarbībā ar partneriem uzsāka darbu pie projekta par reģionālo sadarbību atkritumu apsaimniekošanā.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg III B programma.

Galvenie projekta iniciatori ir LPPC, Stokholmas reģiona administrācija (County Administrative Board of Stockholm), Stokholmas Vides Institūta Tallinas centrs (Stockholm Environmental Institute – Tallinn Centre), Lietuvas Ilgtspējīgas Industriālās Attīstības Centrs (Centre for Sustainable Industrial Development). Projektu atbalsta Lietuvas, Latvijas un Igaunijas Vides ministrijas un Zviedrijas Vides Aizsardzības Aģentūra.

Kopumā, bez augstāk minētiem partneriem, RECO projektā piedalās apmēram 50 pašvaldību un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas organizāciju no projekta dalībvalstīm.

Projekts ir paredzēts uz trim gadiem (2005. gada janvāris –2007. decembris).

Projekta mērķi ir sekojoši:

-    palīdzēt pašvaldībām izveidot labi darbojošos reģionālos atkritumu apsaimniekošanas centrus,

-    paaugstināt kompetenci un zināšanas atkritumu apsaimniekošanas jomā,

-    palīdzēt pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas plānus,

-    celt sabiedrības apziņu par atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu,

-    nodrošināt ar informāciju par atkritumu apsaimniekošanas veidiem un tehnoloģijām.

Projekts piedāvā:

-    atbalstu reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru izveidošanā,

-    seminārus un apmaiņas vizītes par reģionālo atkritumu apsaimniekošanu un specifisku atkritumu veidu apsaimniekošanu,

-    apmācību programmu,

-    atbalstu atkritumu apsaimniekošanas plānošanas pilnveidošanā un atkritumu apsaimniekošanas izmaksu analīzē,

-    atbalstu apziņas celšanas kampaņu iedzīvotājiem izstrādē un veikšanā,

-    atkritumu apsaimniekošanas izstāžu vai citu demonstrācijas vietu apmeklējumu.

Projekta plānotais kopējais budžets ir 1,63 miljoni EUR, no kuriem 1 miljons EUR tiks finansēts no Interreg III B programmas. Projekta partneri no Zviedrijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas iegulda gan in-kind līdzfinansējumu, gan līdzfinansējumu naudā.

Tematiski projekts sadalīts piecās darba paketēs:

1.    Institūciju stiprināšana un sadarbība

2.    Apmācība un kompetence

3.    Sabiedriskās apziņas celšana

4.    Atkritumu apsaimniekošanas plānošana

5.     Investīciju veicināšana atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijās

RECO projekta detalizēts aktivitāšu saraksts:

-   Projekta atklāšanas seminārs

-   Semināri par reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru veidošanu reģionā/ pašvaldībā

-   Atbalsts (ekspertu konsultācijas) reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru veidošanā

-   Pieredzes apmaiņas un labas prakses semināri

-   Apmaiņas vizītes

-   Specifiski semināri par atsevišķu veidu atkritumu plūsmām (piem., elektriskajiem un elektroniskajiem atkritumiem, organiskajiem atkritumiem, nolietotām automašīnām, iepakojuma atkritumiem, riepām, baterijām u.tml.)

-   Apmācību programma par atkritumu apsaimniekošanu (lekcijas)

-   Apmācību programma par atkritumu apsaimniekošanu - mācību vizītes

-   Informatīvā materiāla sagatavošana, lai izmantotu to publiskās kampaņās (sadarbībā ar citām NVO)

-   Apziņas celšanas pasākumu plānošana reģionos/ pašvaldībās

-   Apziņas celšanas un informēšanas pasākumu/kampaņas īstenošana reģionos/pašvaldībās

-   Atkritumu apsaimniekošanas situācijas analīze (datu vākšana un/vai atjaunošana; atkritumu apsaimniekošanas modelēšanas programmatūras izmantošana)

-   Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas efektivitātes analīze reģionos

-   Atkritumu apsaimniekošanas plānošanas pilnveidošana

-   Pašvaldību un reģionu iepazīstināšana ar atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijām

-   Apmācības un izstāžu vai citu demonstrējuma vietu apmeklēšana Baltijas jūras reģionā

RECO projekta vadītāja Inga Belmane

RECO projekta koordinatore Tatjana Alekse