Rosina noteikt kārtību Latvijas dalībai Kioto protokola elastīgajos mehānismos PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 22 March 2007

Image Šodien, 22. martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto likumprojektu „Latvijas Republikas dalības Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola elastīgajos mehānismos likums”.

Likuma mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt Kioto protokolā Latvijai noteikto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas saistību izpildi, izmantojot Kioto protokola elastīgos mehānismus.

Likumprojekts nosaka pamatprincipus Latvijas dalībai Kioto protokola elastīgajos mehānismos un ar to saistīto institūciju kompetenci, kā arī valsts siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību pārdošanas rezultātā iegūto līdzekļu veidošanas, izmantošanas un administrēšanas kārtību.

Saeima 1995.gadā ratificēja ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un 2002.gadā – Konvencijas Kioto protokolu, kas stājās spēkā 2005.gada 16.februārī. Kioto protokols nosaka, ka laikposmā no 2008. līdz 2012.gadam Latvijai siltumnīcefekta gāzu emisijas jāsamazina par 8%, salīdzinot ar 1990.gadu. Abas starptautiskās vienošanās valstīm nosaka vēl citas papildu saistības, kā arī paredz trīs elastīgos mehānismus, ar kuru palīdzību Kioto protokola Līgumslēdzējas puses var īstenot savas emisiju samazināšanas saistības.

Virums.lv. 

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība