Gardenes bīstamo atkritumu novietnē nogādātas 100 tonnas PHB saturošu iekārtu PDF Drukāt E-pasts
Monday, 05 March 2007

Polihlorētie bifenili (PHB) ANO Attīstības programmas projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" ietvaros Gardenes bīstamo atkritumu novietnē jau savāktas gandrīz 100 tonnas PHB (polihlorētos bifenilus) saturošu kondensatoru, ziņo SIA "Vides investīciju fonds".

Tā kā PHB saturošo iekārtu iznīcināšana ir sarežģīta un Latvijā to nav iespējams veikt, iekārtas tālāk tiks transportētas utilizācijai uz Vāciju, kur iekārtu utilizācija tiks veikta videi draudzīgā veidā, piemērojot augstākos drošības standartus.

Kopā projekta ietvaros paredzēts utilizēt vismaz 280 tonnas PHB saturošo iekārtu – 1.posmā 100 tonnas un 2.posmā vismaz 180 tonnas, kuras nodos uzņēmumi - projekta dalībnieki. Taču projekta 2.posmā ir iecerēts veicināt arī uzņēmumu, kuri nav projekta dalībnieki, iesaistīšanu ar mērķi nodrošināt to rīcībā esošo PHB saturošu iekārtu iznīcināšanu videi draudzīgā veidā, ar mazākām izmaksām nekā katram uzņēmumam organizējot iekārtu utilizāciju atsevišķi.

Projekta ietvaros 2007.gada pavasarī uzņēmumiem tiks rīkots seminārs, lai iepazīstinātu ar PHB saturošu iekārtu utilizācijas iespējām un sniegtu informāciju par izmaksām, kā arī, lai atkārtoti uzsvērtu pareizas PHB saturošu iekārtu utilizācijas nepieciešamību, skaidrojot šīs vielas bīstamo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Latvijā šobrīd apzināti 84 uzņēmumi, kuru rīcībā ir PHB saturošas iekārtas. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām to izņemšana no saimnieciskās aprites un utilizācija jāveic līdz 2010.gada 31.decembrim.

Resursi internetā:

- sadaļa "Projekts PHB saturošu iekārtu utilizācijai" SIA "Vides investīciju fonds" mājas lapā .

- par Gardenes bīstamo atkritumu novietni .

Virums.lv.