Gatavo normatīvo bāzi Salaspils reaktora likvidēšanai PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 22 February 2007

Salaspils reaktors 22.februārī, Vides ministrija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja MK rīkojuma projektus “Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas akceptēšanu” un “Par divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūves radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons” akceptēšanu”.

Vides ministrijas izstrādātais MK rīkojuma projekts “Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas akceptēšanu” paredz akceptēt paredzēto darbību - Salaspils kodolreaktora likvidēšanu un demontāžu, ņemot vērā ietekmes uz vidi (IVN) noslēguma ziņojuma un Ietekmes uz vidi novērtējuma biroja 2004.gada 3.septembra atzinumu par šo ziņojumu .

Reaktora likvidēšanas procesā radīsies radioaktīvie atkritumi, kurus nepieciešams apglabāt, taču radioaktīvo atkritumu glabātavas „Radons” tilpums šobrīd ir nepietiekams un to nepieciešams paplašināt – veikt divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu būvniecību. Vides ministrija ir izstrādājusi MK rīkojuma projektu “Par divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūves radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons” akceptēšanu”, kas paredz akceptēt paredzēto darbību - divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūves radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”, ņemot vērā IVN noslēguma ziņojumu (saite uz PDF failu šeit ) un Vides pārraudzības valsts biroja 2005.gada 9.decembra atzinumu par šo ziņojumu .

Vides ministrija radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstībai plānojusi piesaistīt 7,5 miljonus EUR no ES Kohēzijas fonda, bet nepieciešamais valsts līdzfinansējums būtu 1,3 miljoni EUR.

Abi rīkojumi ir izstrādāti atbilstoši likuma „Par radiācijas drošību un kodoldrošību” 12.panta pirmajai daļai, kurā noteikts, ka, ja saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” ir veikts IVN valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta izveidošanai vai būtisku pārmaiņu veikšanai tajā, lēmumu akceptēt darbību ar ikreizēju rīkojumu pieņem Ministru kabinets.

Resursi internetā:

- Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas IVN materiāli

- Divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izveides IVN materiāli .

Virums.lv.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība