Pieejams jaunākais Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 22 February 2007

Image Vakar, 21.februārī LR Ekonomikas ministrija publicējusi jaunāko Ziņojumu par Latvijas tautsaimniecības attīstību.

Ziņojumā var atrast informāciju gan par galveno ekonomisko un sociālo rādītāju un tautsaimniecības nozaru attīstību un ārējo ekonomisko vidi, gan arī par valdības ekonomisko politiku izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai, ārējās tirdzniecības politiku, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda izmantošanu, inovāciju un uzņēmējdarbības politiku un citām ekonomiskajām reformām. Nobeigumā Ziņojuma autori dod rekomendācijas valsts ekonomiskās politikas pilnveidošanai.

Ekonomikas ministrija norāda, ka jau vairākus gadus Latvijā ir vērojama strauja ekonomiskā izaugsme. Laika periodā no 2001.-2005.gadam iekšzemes kopprodukts ik gadu pieauga vidēji par 8,1%, 2005.gadā – par 10,2%, bet 2006.gadā, pēc mūsu novērtējuma, – par 12%. Šādi attīstības rādītāji ir augstākie Eiropas Savienībā. Straujais iekšzemes kopprodukta pieaugums mazina mūsu valsts atpalicību no vecajām Eiropas Savienības valstīm.

Ekonomikas ministrija prognozē, ka arī 2007.gadā tautsaimniecības izaugsme Latvijā saglabāsies augstā līmenī. Tautsaimniecības straujo attīstību nodrošina stabilā iekšzemes pieprasījuma dinamika un ārējās tirdzniecības pieaugums. Iekšējā pieprasījuma dinamika ir noturīga, un to nodrošina ienākumu pieaugums, finansu sistēmas stabilitāte, kredītiespēju paplašināšanās, iestāšanās NATO un ES, pozitīvo nākotnes paredzējumu veidošanās. Investīcijas turpina strauji palielināties, veicinot ražošanas modernizāciju un pāreju uz jaunām produktīvākām tehnoloģijām.

Lai nodrošinātu Latvijas ekonomikas attīstības ilgtspējīgumu, kā arī lai tā būtu konkurētspējīga, ir jāveicina produktivitātes straujāks pieaugums un jāīsteno pārorientēšanās no darbietilpīgas ekonomikas uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku. Tāpēc Ekonomikas ministrijas darbības prioritāte ir konkurētspējas attīstīšana, tai skaitā uzņēmējdarbības veicināšana, inovāciju politika, eksporta, kā arī konkurences veicināšana.

Ekonomikas ministrija 2007.gadā sola turpināt sekmēt inovāciju attīstību. Tiks īstenoti pasākumi zināšanu un tehnoloģiju pārneses sekmēšanai, kā arī sadarbības saišu stiprināšanai starp izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības sektoriem. Tas ir ļoti būtiski, lai veicinātu mērķtiecīgu tautsaimniecības attīstības kursu, kas balstītos uz konkurētspējīgu, zināšanām virzītu ekonomikas modeli.

Ekonomikas ministrija uzskata, ka ir jāizmanto tās iespējas, ko Latvijai sniedz iestāšanās Eiropas Savienībā un pieejamais ES struktūrfondu finansiālais atbalsts. Jaunajā plānošanas periodā tiks izstrādāta Uzņēmējdarbības un inovāciju programma, kas tieši būs vērsta uz uzņēmējdarbības veicināšanu un inovāciju un zinātnes potenciāla attīstību. Līdzās ES struktūrfondu finansēto aktivitāšu ieviešanai tiks turpināts palielināt valsts finansējumu pētniecībai un attīstībai, katru gadu to paaugstinot vismaz par 0,15% no IKP, lai līdz 2010.gadam tas sasniegtu 1,5% no IKP, kas kā mērķis definēts Latvijas nacionālajā Lisabonas programmā 2005.-2008.gadam.

Vienlaikus Ekonomikas ministrija 2007.gadā sola turpināt iesāktās aktivitātes, lai nodrošinātu pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi un mazo un vidējo uzņēmumu attīstību Latvijā, veicinātu eksportu un jaunu tirgu apgūšanu, kā arī nostiprināšanos jau esošajos, sekmētu drošu, līdzsvarotu un kvalitatīvu patērētāju apgādi ar enerģiju, nodrošinātu privatizācijas un zemes reformas procesa pabeigšanu, kā arī pilnveidotu patērētāju tiesību aizsardzību.

Svarīgi ir arī izvērtēt visas iespējas, kā Latvijai palielināt enerģētisko neatkarību un nodrošināt valsts apgādi ar nepieciešamajiem energoresursiem turpmākajos gados.

Virums.lv.

Resursu internetā:

Ekonomikas ministrijas mājas lapas publikāciju sadaļa .

- Virums.lv elektronisko dokumentu bibliotēka

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība